Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Resursi un rīki
Oficiālā vēstule
Jautā rekrutētājiem!
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku kājnieku brigāde
Jūras spēku flotile
Gaisa spēku aviācijas bāze
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Vienības / Mācību vadības pavēlniecība / Militārās mācību iestādes / Sakaru skola / Apmācība / Sakaru vada/rotas sakarnieka kurss
Sakaru vada/rotas sakarnieka kurss

Sakaru vada/rotas sakarnieka kurss

KURSA MĒRĶIS

Sniegt kursantiem zināšanas radiosakaru teorijā tādā līmenī, kas palīdz nodibinātu sakarus ar korespondentu un sniegt zināšanas par militāro sakaru organizācijas principiem, attīstīt kursantu spējas lietot NBS bruņojumā esošās UĪV/ĪV radiostacijas un spēju noraidīt/saņemt informāciju balsī un datos izmantojot NBS bruņojumā esošos sakaru līdzekļus, plānot un izveidot bataljona līmeņa sakaru un informācijas sistēmas.

 

KURSA ILGUMS

20 dienas ( 4 nedēļas)

KURSA SATURS

N.p.k.

Priekšmets

Stundu skaits

1.

Drošības noteikumi

1

2.

Radiosakaru teorija

6

3.

NBS bruņojumā esošās radiostacijas

17

4.

Vadu sakari

3

5.

Datu pārraide

22

6.

Datori un datortīkli

7

7.

Lodēšana

3

8.

Sakaru plānošana (rotas līmenis)

3

9.

Lauka mācības

40

10.

Ieskaites darbi

3

 

Kopā :

104

 

IESTĀŠANĀS NOSACĪJUMI

Sekmīgi nokārtoti iestājpārbaudījumi. Kursā tiek ieskaitīti 10 labāko rezultātu īpašnieki. Pie iestājpārbaudījumiem pielaiž, ja sekmīgi nokārtoti sekojoši kursi:

1 „Sakaru pamatapmācības kurss”.
2 „Kājnieku vada/rotas sakarnieka kurss” vai „UĪV radiostaciju operatora kurss” un „Datu pārraides kurss” (līdz 2013.gadam).
3. „ĪV radiostaciju operatoru kurss”.

Iestājpārbaudījumi notiek 1-2 nedēļas pirms kursa sākuma. Iestājpārbaudījumi sastāv no teorētiskajām un praktiskajām daļām:

  • RF-5800V-MP programmēšana no rokas
  • Datu pārraide
  • Radiosakaru teorija
  • Datortīkli

KURSA NORISE

Vieta – NBS Sakaru skola

Kursa dalībnieku skaits – 10 kursanti


KVALIFIKĀCIJAS PIEŠĶIRŠANA

Kursu beidzot, kursantiem jākārto teorētiskie un praktiskie pārbaudījumi. Vērtēšana notiek pēc 10 ballu sistēmas. Kursantiem, kuri sekmīgi nokārtojuši pārbaudījumus, tiek izsniegta “ Sakaru vada/rotas sakarnieka kursa” apgūšanas apliecība.

 

 

 

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473