Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Resursi un rīki
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Vienības / Mācību vadības pavēlniecība / Militārās mācību iestādes / Sakaru skola / Apmācība / Kājnieku vada/rotas sakarnieka kurss
Kājnieku vada/rotas sakarnieka kurss

Kājnieku vada/rotas sakarnieka kurss

KURSA MĒRĶIS

Sniegt kursantiem zināšanas radiosakaru teorijā tādā līmenī, kas palīdz nodibināt sakarus ar korespondentu, sniegt zināšanas par militāro sakaru organizācijas principiem, par NBS bruņojumā esošajām UĪV radiostacijām, antenām un citām sakaru iekārtām, par datortīkliem, attīstīt prasmes lietot NBS bruņojumā esošās UĪV radiostacijas, noraidīt/saņemt informāciju balss un datu režīmos.

KURSA ILGUMS

20 dienas ( 4 nedēļas)

5. KURSA SATURS

N.p.k.

Priekšmets

Stundu skaits

1.

Drošības tehnikas noteikumi

1

2.

Radiosakaru teorija

6

3.

NBS bruņojumā esošās ŪĪV radiostacijas

17

4.

Vadu sakari

3

5.

Balss pārraide

9

6.

Datu pārraide

32

7.

Datori un datortīkli

6

8.

Lodēšana

3

9.

Mēraparātu lietošana

2

10.

Sakaru plānošana pamati

2

11.

Lauka mācības

24

 

Ieskaites darbi

3

 

Kopā :

108

 

IESTĀŠANĀS NOSACĪJUMI

Sakaru pamatapmācības kurss

KURSA NORISE

Vieta – NBS Sakaru skola
Kursa dalībnieku skaits – 10 kursanti

 

KVALIFIKĀCIJAS PIEŠĶIRŠANA

Kursu beidzot, kursantiem jākārto teorētiskie un praktiskie pārbaudījumi. Vērtēšana notiek pēc 10 ballu sistēmas. Kursantiem, kuri sekmīgi nokārtojuši pārbaudījumus, tiek izsniegta “Kājnieku vada/rotas sakarnieka kursa” apgūšanas apliecība.

 

 

 

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473