Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Resursi un rīki
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Vienības / Mācību vadības pavēlniecība / Militārās mācību iestādes / Sakaru skola / Apmācība / Komandpunkta operatora kurss
Komandpunkta operatora kurss

Komandpunkta operatora kurss

KURSA MĒRĶIS

Sniegt kursantiem zināšanas un prasmes, lai tie spētu veikt komandpunkta operatora pienākumus – pieņemt, piereģistrēt informāciju, nodot informāciju adresātam, sagatavot informāciju nosūtīšanai, nosūtīt sagatavoto informāciju, fiksēt nosūtīšanas faktu.

KURSA ILGUMS

5 dienas (1 nedēļa)

KURSA SATURS

N.p.k.

Priekšmets

Stundu skaits

1.

Darba vietas iekārtošana

2

2.

Balss procedūra

6

3.

Informācijas aprite

2

4.

Praktiskais darbs

12

5.

Ieskaite

4

 

Kopā :

26

IESTĀŠANĀS NOSACĪJUMI

Sakaru pamatapmācības kurss.

 

KURSA NORISE

Vieta – NBS Sakaru skola
Kursa dalībnieku skaits – 10 kursanti

KVALIFIKĀCIJAS PIEŠĶIRŠANA

Kursu beidzot, kursantiem jākārto teorētiskie un praktiskie pārbaudījumi. Vērtēšana notiek pēc 10 ballu sistēmas. Kursantiem, kuri sekmīgi nokārtojuši pārbaudījumu, tiek izsniegta "Komandpunkta operatora kursa" apgūšanas apliecība.

 

 

 

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473