Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Resursi un rīki
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Vienības / Mācību vadības pavēlniecība / Militārās mācību iestādes / Sakaru skola / Apmācība / Īsviļnu radiostaciju operatora kurss
Īsviļnu radiostaciju operatora kurss

Īsviļņu radiostaciju operatora kurss

KURSA MĒRĶIS

Sniegt kursantiem zināšanas par radiosakaru teoriju īsviļņu skaros, par procesiem jonosfērā, par Saules ietekmi uz īsviļņu sakariem, par īsviļņu sakaros izmantojamām antenām. Attīstīt kursantu prasmi lietot NBS bruņojumā esošās ĪV radiostacijas, antenas un citu sakaru tehniku un programmas pilnvērtīgai informācijas apmaiņai. Vingrināt pareizi lietot balss procedūru un izmantot dažādas ziņojumu formas.

KURSA ILGUMS

15 dienas ( 3 nedēļas)

KURSA SATURS

N.p.k.

Priekšmets

Nodarbību skaits

1.

Drošības tehnikas noteikumi

1

2.

Īsviļņu radiosakaru teorija

3

3.

Īsviļņu antenu teorijas pamati

10

4.

Radiostacija Harris RF-5800H-MP un datu pārraide ar īsviļņu radiostaciju

21

5.

Lauka mācības

48

 

Ieskaite

9

Kopā :

92

IESTĀŠANĀS NOSACĪJUMI

Sekmīgi pabeigts Kājnieku vada/rotas sakarnieka kurss vai UĪV radiostaciju operatora kurss un Datu pārraides kurss (UĪV radiostaciju operatora kurss un Datu pārraides kurss tika realizēti līdz 2013. gadam).

 

KURSA NORISE

Kursa dalībnieku skaits – 10 kursanti
Vieta – NBS Sakaru skola

KVALIFIKĀCIJAS PIEŠĶIRŠANA

Kursu beidzot, kursantiem jākārto teorētiskie un praktiskie pārbaudījumi. Vērtēšana notiek pēc 10 ballu sistēmas. Kursantiem, kuri sekmīgi nokārtojuši pārbaudījumu, tiek izsniegta “Īsviļņu radiostaciju operatora kursa” apgūšanas apliecība.

 

 

 

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473