Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Resursi un rīki
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Vienības / Mācību vadības pavēlniecība / Militārās mācību iestādes / Sakaru skola / Apmācība / Sakaru pamatapmācības instruktors
Sakaru pamatapmācības instruktors

Sakaru pamatapmācības instruktors

KURSA MĒRĶIS

Sagatavot kursantu Sakaru pamatapmācības nodarbību sagatavošanā un vadīšanā. Iepazīstināt kursantu ar „Sakaru pamatapmācības kursa” programmu un kritērijiem mērķa sasniegšanai tā, lai viņi individuāli spētu sagatavot un novadīt jebkuru „Sakaru pamatapmācības kursa” nodarbību.

KURSA ILGUMS

5 dienas (1 nedēļa)

IESTĀŠANĀS NOSACĪJUMI

  • vidējā/ vidējā speciālā izglītība
  • NBS IS „Jaunākā instruktora kurss”
  • „Sakaru pamatapmācības kurss”
  • NBS SSk „Kājnieku vada/rotas sakarnieka kurss”
  • NBS SSk „ĪV radiostaciju operatora kurss (vēlams)”
  • NBS SSk „Sakaru vada/rotas sakarnieka kurss”
  • iemaņas darbam ar MS Power Point

KURSA SATURS

N.p.k.

Priekšmets

Nodarbību skaits

1.

Drošības tehnikas noteikumi un administratīvie jautājumi

1

2.

Radiosakaru teorija

2

3.

Radiostacija HARRIS RF-5800V-MP

2

4.

Radiostacija RADMOR L3501

1

5.

Balss procedūra

1

6.

Militārie sakari

1

7.

Vadu sakari

1

8.

Nodarbību sagatavošana

7

9.

Nodarbību vadīšana

8

 

Ieskaites darbi

6

 

Kopā:

30

 

KURSA NORISE

Vieta – NBS Sakaru skola
Kursa dalībnieku skaits – 10 kursanti

KVALIFIKĀCIJAS PIEŠĶIRŠANA

Kursu beidzot, kursantiem jākārto teorētiskie un praktiskie pārbaudījumi. Vērtēšana notiek pēc 10 ballu sistēmas. Kursantiem, kuri sekmīgi nokārtojuši pārbaudījumu, tiek izsniegta apliecība „Sakaru pamatapmācības instruktors” mācību programmas apgūšanu.

 

 

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473