Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Resursi un rīki
Oficiālā vēstule
Jautā rekrutētājiem!
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku kājnieku brigāde
Jūras spēku flotile
Gaisa spēku aviācijas bāze
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Vienības / Mācību vadības pavēlniecība / Militārās mācību iestādes / Sakaru skola / Apmācība / MS Excel II 2010
MS Excel II 2010

MS Excel II 2010

KURSA MĒRĶIS

Sniegt zināšanas un pilnveidot prasmes, kas nepieciešamas strādājot ar MS Excel 2010 programmu — veikt aprēķinus, veidot datu bāzi un šķērsgriezuma tabulas, izmantot programmas iespējas.

KURSA ILGUMS

5 dienas (viena nedēļa).

 

KURSA SATURS

N.p.k.

Priekšmets

Nodarbību skaits

1.

Rediģēšana.

3

2.

Darbības ar datiem.

4

3.

Funkcijas.

6

4.

Analīze.

3

5.

Speciālie rīki.

2

6.

Pašmācība.

4

7.

Ieskaite.

3

 

Kopā:

25

IESTĀŠANĀS NOSACĪJUMI

Nepieciešamība lietot MS Excel programmu.

Pabeigts „MS Excel I” kurss.

 

KURSA NORISE

Kursa dalībnieku skaits – 10 kursanti
Vieta – NBS Sakaru skola

KVALIFIKĀCIJAS PIEŠĶIRŠANA

Kursantiem, kuri sekmīgi nokārtojuši gala pārbaudījumus — izpildījuši testus un veikuši praktiskos uzdevumus — tiek izsniegta kursa «MS Excel II» beigšanas apliecība.

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473