Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Resursi un rīki
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Vienības / Mācību vadības pavēlniecība / Militārās mācību iestādes / Sakaru skola / Apmācība / MS Access 2010
MS Access 2010

MS Access 2010

KURSA MĒRĶIS

Sniegt zināšanas un pilnveidot prasmes, lai spētu patstāvīgi strādāt ar MS Access 2010 – programmas pielietojums, programmas iespējas, prastu orientēties programmas vidē, spētu projektēt un veidot tabulas datu bāzē, izmantot saites starp saistītām tabulām, izmantot vaicājumus, veidojot formas un pārskatus datu bāzē, eksportēt un importēt datu bāzes objektus.

KURSA ILGUMS

5 dienas (viena nedēļa).

KURSA SATURS

N.p.k.

Priekšmets

Nodarbību skaits

1.

MS Access apraksts

1

2.

MS Access vide.

1

3.

Datu bāzes projektēšana.

1

4.

Datu bāzes veidošana

1

5.

Tabulas veidošana.

4

6.

Saites Access tabulās.

2

7.

Datu bāzes vaicājumi.

2

8.

Formu veidošana datu bāzēs.

3

9.

Pārskatu veidošana datu bāzē.

2

10.

Datu bāzes objektu eksports.

2

11.

Konsultācija.

1

12.

Ieskaite.

3

 

Kopā:

23

 

IESTĀŠANĀS NOSACĪJUMI

Apgūts „MS Word I kurss” un „MS Excel I kurss” NBS Sakaru skolā vai tam pielīdzināti kursi, kur apgūtas programmas MS Word un MS Excel.

Nepieciešamība lietot programmu MS Access.

KURSA NORISE

Kursa dalībnieku skaits – 10 kursanti
Vieta – NBS Sakaru skola

 

KVALIFIKĀCIJAS PIEŠĶIRŠANA

Kursantiem, kuri sekmīgi nokārtojuši gala pārbaudījumus — izpildījuši testus un veikuši praktiskos uzdevumus — tiek izsniegta «MS Access» kursa beigšanas apliecība.

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473