Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Resursi un rīki
Oficiālā vēstule
Jautā rekrutētājiem!
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku kājnieku brigāde
Jūras spēku flotile
Gaisa spēku aviācijas bāze
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Vienības / Mācību vadības pavēlniecība / Militārās mācību iestādes / Sakaru skola / Apmācība / INFOSEC II
INFOSEC II

INFOSEC II

KURSA MĒRĶIS

Iemācīt, kā izveidot un sagatavo Informācijas sistēmu drošības akreditācijas procesa veikšanai, kā jāpielieto ar to saistītā nacionālā likumdošana un NATO/ES prasības, kā arī sniegt teorētiskās zināšanas par informācijas sistēmas drošības akreditācijas procesu un nepieciešamās dokumentācijas izstrādi un izmantošanu. Nostiprināt praktiskās iemaņas informācijas sistēmas drošības uzstādījumu vadībā.

KURSA ILGUMS

10 dienas (2 nedēļas)

 

KURSA SATURS

N.p.k.

Priekšmets

Nodarbību

skaits

1.

Klasificētās informācijas sistēmas elektronisko datu apstrādes informācijas sistēmas aizsardzības pasākumu organizēšana

5

2.

IS risku vērtēšana un aizsardzība pasākumu izveides secība – teorija

7

3.

IS risku vērtēšana un aizsardzība pasākumu izveides secība – praktiskais darbs

4

4.

Patstāvīgais darbs

6

5.

Pārbaudes darba 1.daļa

4

6.

IS drošības prasību minimālie standarti un IS uzturēšana – teorija

6

7.

Praktiskais darbs

11

8.

Patstāvīgais darbs

6

 

Pārbaudes darbs

4

 

Kopā:

53

IESTĀŠANĀS NOSACĪJUMI

Kurss ir paredzēts AM darbiniekiem, NBS personālsastāvam un citu valsts institūciju amatpersonām, kuras ir atbildīgas par klasificētās informācijas apstrādes elektroniskajā veidā drošību pildot informācijas sistēmas drošības pārziņa vai informācijas sistēmas administratora pienākumus. Jābūt sekmīgi apgūtam INFOSEC I kursam, ir pamatzināšanas Microsoft lietojumprogrammu MS Outlook, MS Word, MS PowerPoint lietošanā, ir pamatzināšanas MS Server administrēšanā un sekmīgi nokārtoti iestājpārbaudījumi INFOSEC II kursam.

 

KURSA NORISE

Vieta – NBS Sakaru skola
Kursa dalībnieku skaits – 12 kursanti

 

KVALIFIKĀCIJAS PIEŠĶIRŠANA

Sekmīgi nokārtojot kursa gala pārbaudījumus (praktisko iemaņu pārbaude un teorētisko zināšanu tests), kursantam izsniedz Sakaru skolas apliecību par sekmīgu „INFOSEC II” mācību kursa pabeigšanu ar zināšanu un praktisko iemaņu līmeni A, B vai C:

Līmenis (A) – 9 līdz 10 balles
Līmenis (B) – 6 līdz 8 balles
Līmenis (C) – 4 līdz 5 balles

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473