Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Resursi un rīki
Oficiālā vēstule
Jautā rekrutētājiem!
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku kājnieku brigāde
Jūras spēku flotile
Gaisa spēku aviācijas bāze
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Vienības / Mācību vadības pavēlniecība / Militārās mācību iestādes / Sakaru skola / Apmācība / INFOSEC I
INFOSEC I

INFOSEC I

KURSA MĒRĶIS

Papildināt un sniegt zināšanas par klasificētas elektroniskas informācijas, informācijas dienesta vajadzībām un informācijas tehnoloģiju drošību atbilstoši LR likumdošanai, NATO/ES prasībām.

KURSA ILGUMS

4 dienas

KURSA SATURS

N.p.k.

Priekšmets

Nodarbību skaits

1.

VNO saturošas, NATO/ES klasificētas informācijas un informācijas dienesta vajadzībām apstrādes elektroniskā veidā un elektroniskās informācijas aizsardzības likumi, noteikumi un instrukcijas

8

2.

Informācijas drošības pārbaude

7

3.

Aizsardzība pret informācijas noplūdi

2

4.

Konsultācija

1

 

Noslēguma pārbaudes darbs

2

 

Kopā:

20

IESTĀŠANĀS NOSACĪJUMI

Kurss paredzēts amatpersonām, kurām ir pieeja valsts noslēpuma objektiem un kuras veic elektronisku klasificētas informācijas un informācijas dienesta vajadzībām apstrādi.

KURSA NORISE

Vieta – NBS Sakaru skola
Kursa dalībnieku skaits – 12 kursanti 

KVALIFIKĀCIJAS PIEŠĶIRŠANA

Sekmīgi nokārtojot kursa gala pārbaudījumus (praktisko iemaņu pārbaude un tests), kursantam izsniedz Sakaru skolas apliecību par sekmīgu „INFOSEC I” mācību kursa pabeigšanu.

 

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473