Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Resursi un rīki
Oficiālā vēstule
Jautā rekrutētājiem!
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku kājnieku brigāde
Jūras spēku flotile
Gaisa spēku aviācijas bāze
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Vienības / Mācību vadības pavēlniecība / Militārās mācību iestādes / Sakaru skola / Apmācība / Šifru uzraugs
Šifru uzraugs

Šifru uzraugs

KURSA MĒRĶIS

Sniegt zināšanas un prasmes, lai kursants pēc kursa beigšanas spētu efektīvi veikt tam uzticēto Šifru uzrauga pienākumus un darboties ar šifrēšanas materiāliem vadoties pēc Nacionālās likumdošanas un NATO/ES prasībām.

KURSA ILGUMS

10 dienas (2 nedēļas)

KURSA SATURS

Par kursa saturu interesēties pie NBS Sakaru skolas Kriptēšanas mācību nodaļas priekšnieka. T: 67076140

 

IESTĀŠANĀS NOSACĪJUMI

  • Kandidāts atrodas dienestā NBS struktūrā ne mazāk kā sešus mēnešus, bet Valsts institūciju darbinieks ir nostrādājis ne mazāk kā gadu
  • Kandidātam pēc „Šifru uzrauga” kursa jāstājas pie pienākumu veikšanas ne vēlāk, kā mēnesi pēc kursa apgūšanas un ne mazāk, kā gadu jāveic „Šifru uzrauga”  pienākumus
  • Iegūts SAB atzinums par kursa nepieciešamību
  • Sekmīgi nokārtoti iestājpārbaudījumi
  • VNO atbilstošās kategorijas speciālā atļauja un NATO klasificētās informācijas lietošanas pastāvīgais sertifikāts

 

KURSA NORISE

Vieta – NBS Sakaru skola
Kursa dalībnieku skaits – 6 kursanti

 

KVALIFIKĀCIJAS PIEŠĶIRŠANA

Kursantiem, kuri sekmīgi nokārtojuši teorijas un praktisko uzdevumu gala pārbaudījumus tiek izsniegts ar SAB saskaņots kursa apgūšanas sertifikāts. Sertifikāta derīguma termiņš ir divi gadi.

 

 

 

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473