Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Resursi un rīki
Oficiālā vēstule
Jautā rekrutētājiem!
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku kājnieku brigāde
Jūras spēku flotile
Gaisa spēku aviācijas bāze
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Vienības / Mācību vadības pavēlniecība / Militārās mācību iestādes / Sakaru skola / Apmācība / C2PC lietotāja kurss
C2PC lietotāja kurss

C2PC lietotāja kurss
(Comand Control And Personal Computer)

KURSA MĒRĶIS

Sniegt kursa dalībniekam nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, lai viņš spētu lietot RF-6910 C2PC, izmantot programmas iespējas plānošanas un uzdevuma izpildes procesā.

Kurss paredzēts štābu virsniekiem, instruktoriem un operatīvās plānošanas dienesta karavīriem, ieteicams - Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadetiem, jaunākā štāba virsnieka kursa klausītājiem.

KURSA ILGUMS

5 dienas (1 nedēļa)

KURSA SATURS

Nr.p.k.

Tēma

Nodarbību skaits

1.

Drošības noteikumi

1

2.

Iepazīšanās ar C2PC

1

3.

Militārie apzīmējumi un nosaukumi

2

4.

Darbs ar RF-6910 C2PC

20

5.

Ieskaites darbi

3

 

Kopā :

27

IESTĀŠANĀS NOSACĪJUMI

Nepieciešamība strādāt ar C2PC

KURSA NORISE

Kursa dalībnieku skaits – 10 kursanti
Vieta – NBS Sakaru skola

KVALIFIKĀCIJAS PIEŠĶIRŠANA

Kursu beidzot, kursantiem jākārto teorētiskie un praktiskie pārbaudījumi. Vērtēšana notiek pēc 10 ballu sistēmas. Kursantiem, kuri sekmīgi nokārtojuši pārbaudījumu, tiek izsniegta "C2PC lietotāja kursa" apgūšanas apliecība.

 

 

 

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473