Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Par Jūras spēkiem
Vienības
Flotiles kuģi
Kontaktinformācija
Resursi un rīki
Oficiālā vēstule
Jautā rekrutētājiem!
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku kājnieku brigāde
Jūras spēku flotile
Gaisa spēku aviācijas bāze
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Vienības / Jūras spēki / Vienības / Patruļkuģu eskadra
Patruļkuģu eskadra

Patruļkuģu eskadras štābs izvietots Rīgā, štābs atrodas Birzes ielā 4.

Patruļkuģu eskadras uzdevumi:
- Uzturēt Patruļkuģu eskadras līdzekļus noteiktā gatavības pakāpē.
- Veikt cilvēku meklēšanu un glābšanu jūrā.
- Nodrošināt kuģošanas drošību Latvijas Republikas jurisdikcijai pakļautajos ūdeņos.
- Gatavot kuģus un personālu pildīt uzdevumus starptautiskajās operācijās, mācībās un pasākumos NATO un Partneratiecības mieram realizācijas plāna ietvaros.
- Veikt avārijas seku likvidēšanas jūrā.
- Apkopot un izstrādāt priekšlikumus par vienības efektīvo izmantošanu un nepieciešamiem pasākumiem par to uzlabošanu.

Patruļkuģu eskadras rīcībā ir štāba un apgādes kuģis A-90 “Varonis”, patruļkuģi - P-05 “Skrunda”, P-06 “Cēsis”, P-07 “Viesīte”, P-08 "Jelgava", P-09 "Rēzekne", KA-14 “Astra”, KA-01 “Kristaps”, KA-06 “Gaisma”, KA-07 “Ausma”, KA-08 "Saule" un KA-09 “Klints”. Meklēšanas un glābšanas krasta moduļi, kā arī piesārņojuma ierobežošanas tehnika, tajā skaitā kuteri “Āte” un “Aģe”.

Foto no Rekrutēšanas un jaunsardzes centra arhīva.

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473