Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Par Flotili
Vienības
Flotiles kuģi
Kontaktinformācija
Resursi un rīki
Oficiālā vēstule
Jautā rekrutētājiem!
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku kājnieku brigāde
Jūras spēku flotile
Gaisa spēku aviācijas bāze
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Vienības / Jūras spēku flotile / Vienības / Jūras novērošanas un sakaru dienests
Jūras novērošanas un sakaru dienests

Jūras novērošanas un sakaru dienesta Vadības grupa, Stacionārā jūras novērošanas komanda un Sakaru grupa izvietota Liepājā, Roņu ielā 2.

Jūras novērošanas un sakaru dienesta Mobilā jūras novērošanas komanda izvietota Ventspils novadā, Vārves pagasta Medņos.

Jūras novērošanas un sakaru dienesta uzdevumi:

- nodrošināt LR teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas (EEZ) novērošanu un kontroli;
- nodrošināt informācijas iegūšanu par virsūdens objektu darbību jūrā, veicot 24/7 piekrastes ūdeņu radiotehnisko un vizuālo novērošanu, un, sadarbojoties ar Flotiles kuģiem, savlaicīgi informēt vadību par nacionālo un starptautisko likumu pārkāpumiem atbildības zonā;

- sniegt atbalstu Meklēšanas un glābšanas operāciju laikā jūrā;
- apkopot novērošanas informāciju un nodrošināt tās esamību JOC;
- nodrošināt jūras novērošanas un datu pārraides sistēmas darbību;
- veicināt sadarbību un informācijas apmaiņu ar Valsts robežsardzi un citām institūcijām;
- veikt personālsastāva apmācību.

Kopš 2012. gada augusta darbojas jaunā Jūras novērošanas sistēma (JNS), un 2013. gadā identificēti 32 895 mērķi.

   

 JNSD Vadības centrs Liepājā

 JNSD Mobilā jūras novērošanas stacija

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473