Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Par Jūras spēkiem
Vienības
Flotiles kuģi
Kontaktinformācija
Resursi un rīki
Oficiālā vēstule
Jautā rekrutētājiem!
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku kājnieku brigāde
Jūras spēku flotile
Gaisa spēku aviācijas bāze
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Vienības / Jūras spēki / Vienības / Jūras spēku štābs
Jūras spēku štābs
Informācija

Jūras spēku štābs izvietots Liepājā, štābs atrodas Roņu ielā 2

2004.gada 1.jūlijā tika izveidots Jūras spēku flotiles štābs (JSF), pamatojoties uz Nacionālo bruņoto spēku komandiera 13.04.2004. pavēli Nr.371 „Par NBS vienību reorganizāciju” un Aizsardzības ministrijas 29.04.2004. pavēli Nr.145 „Par NBS vienību štatiem”. Jūras spēku flotiles štābs pārmantojis Jūras spēku Karakuģu flotiles štāba tiesības un saistības.

JSF štābs ir Jūras spēku flotiles komandiera darba institūcija, kas organizē un nodrošina Aizsardzības ministra, NBS un JSF komandiera pavēļu un rīkojumu izpildi, organizē un vada pakļauto vienību darbu, gatavo informāciju komandiera lēmumu pieņemšanai.

Par JSF štāba uzdevumu izpildi atbild štāba priekšnieks.

Jūras spēku štāba uzvedumi:

- vienotas personālsastāva vadības sistēmas īstenošanas un darbības koordinācijas nodrošināšana;
- nepārtraukta JSF komandiera uzdevumu izpildes kontrole, JSF štāba administratīvo darbu vadīšanas un JSF štāba protokola pasākumu, kā arī militāro ceremoniju nodrošināšana;
- JSF un apakšvienību izlūkošanas plānošanas, organizēšanas un koordinācijas nodrošināšana;
- JSF štāba un apakšvienību nodrošināšana ar ģeotelpisko, meteoroloģisko un izlūkošanas informāciju;
- drošības pasākumu un drošības režīma ievērošanas organizēšana un koordinēšana JSF štābā;
- JSF kaujas gatavības un mobilizācijas pasākumu plānošanas, organizēšanas, vadības un kontroles nodrošināšana;
- JSF darbības plānošanas, vadīšanas un koordinēšanas organizēšana;
- JSF īstermiņa uzdevumu un attīstības plānu izveidošanas, koordinēšanas un kontroles nodrošināšana;
- JSF militāro mācību plānošanas, organizēšanas, koordinēšanas un kontroles nodrošināšana, NBS Apvienotā štāba (AŠ) plānošanas procesa atbalstīšana;
- JSF nodrošinājuma sistēmas darbības plānošanas, kontroles un koordinēšanas nodrošināšana;
- JSF budžeta projekta izstrādes koordinēšanas, finansējuma sadales un budžeta izpildes analīzes nodrošināšana;
- JSF grāmatvedības darba organizēšana un nodrošināšana;
- JSF sakaru un informācijas sistēmu (turpmāk tekstā - SIS) darbības plānošana, organizēšana un koordinēšana;
- JSF un apakšvienību, arī personālsastāva tiesiskā atbalsta nodrošināšana, JSF iekšējo normatīvo aktu izstrādes organizēšana.

 

 

 

Foto no Rekrutēšanas un jaunsardzes centra arhīva

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473