Aktualitātes Par NBS Dienests Personālsastāvs Vienības Operācijas Rekrutēšana Mediji
Par Flotili
Vienības
Flotiles kuģi
Kontaktinformācija
Resursi un rīki
Oficiālā vēstule
Jautā mums!
Jautā rekrutētājiem!
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku kājnieku brigāde
Jūras spēku flotile
Gaisa spēku aviācijas bāze
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Vienības / Jūras spēku flotile / Par Flotili
Par Flotili

Atbilstoši Nacionālo bruņoto spēku likumam, viens no svarīgākajiem Jūras spēku flotiles (JSF) uzdevumiem ir meklēt un iznīcināt jūrā sprādzienbīstamus priekšmetus.

Lai uzlabotu mīnu meklēšanas spējas, katru gadu noteikts skaits kuģu piedalās mīnu meklēšanas un iznīcināšanas mācībās un operācijās Baltijas jūrā. Nozīmīgākās no tām: “Mcoplat”, „Open Spirit”. Mācībās un operācijās piedalās arī kaimiņvalstu: Lietuvas un Igaunijas Jūras spēku mīnu kuģi un citu valstu vienības.

Pēc aptuveniem datiem, Baltijas jūras dzelme sevī slēpj aptuveni 80 000 sprādzienbīstamu objektu, kas saglabājušies no I un II Pasaules kara. Kopš JSF dibināšanas (1992.gads) no sprādzienbīstamiem objektiem ir attīrītas 770 kvadrātjūdzes Baltijas jūras- Irbes jūras šauruma un Rīgas jūras līča apgabali. Pavisam atrasti un iznīcināti 716 objekti- gruntsmīnas, dziļuma lādiņi, torpēdas, bumbas, enkurmīnas. No tām 339 Rīgas jūras līcī, bet 371 Irbes jūras šaurumā.

Nozīmīgi ir arī JSF uzdevumi: nodrošināt krasta apsardzi, koordinēt un veikt cilvēku meklēšanas un glābšanas darbus jūrā, nodrošināt ekoloģisko uzraudzību (sadarbībā ar Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes zvejas inspektoriem 2013.gadā veikti 22 reidi) un likvidēt jūrā notikušo avāriju sekas, tajā skaitā novērst naftas produktu piesārņojumu u.c.

Foto no Rekrutēšnas un jaunsardzes centra arhīva

Līdztekus augstāk minētajiem uzdevumiem, JSF pārstāv Latviju ārzemēs, piedaloties dažādās svinībās un pasākumos, piemēram, Ķīles nedēļā, Beļģijas JS dienā, Polijas JS dienā u.c.

2007.gadā mīnu meklētājs M-03 ”Namejs” pirmo reizi veica kaujas uzdevumus un pirmo reizi Latvijas vēsturē šķērsoja Ziemeļu polāro loku. 2009. gadā 1.pastāvīgās NATO pretmīnu vienības sastāvā pienākumus pildīja M-06 “Tālivaldis”.

2011. gadā JSF kuģi piedalījušies šādās starptautiskās mācībās: “Squadex”, “Baltic Fortress”, “Baltops”, “Open Spirit”, “Danex/Northern Coast”, “Balex Delta”, “Bold Mercy” un “Baltic Sarex”.

2012. gadā JSF kuģi piedalījušies šādās starptautiskās mācībās: “Squadex”, “Baltic Fortress”, “Baltops”, “Open Spirit”, “Danex/Northern Coast” un “Baltic Sarex”. Mācību operācijās: “Hod Ops LVA” un “Route Survey”.

2013. gadā JSF kuģi piedalījušies šādās starptautiskās mācībās: “Squadex”, “Baltic Fortress”, “Baltops”, “Open Spirit”, “Danex/Northern Coast” un “Baltic Sarex” u.c.

2013.gada Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (MRCC Riga) darbības rezultāti:

Meklēšanas un glābšanas operācijas. Cilvēku glābšana

26

Cospas / Sarsat

44

Neapstiprināti trauksmes signāli

11

Pazudis kuģis/ jahta

-

Kuģis/jahta uz sēkļa

-

Medicīniskā evakuācija

5

Jūras vides piesārņojums (naftas produkti u.c.)

-

Palīdzības sniegšana (buksēšana, navigācija u.c.)

5

Gadījumi ar mazizmēra peldlīdzekļiem

  4 

Dažādi
 6
SAR mācības 

 6

Kopā:  

95

Informācija aktuāla uz 2014. gada 14. februāri

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473