Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Resursi un rīki
Oficiālā vēstule
Jautā rekrutētājiem!
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku kājnieku brigāde
Jūras spēku flotile
Gaisa spēku aviācijas bāze
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / NBS rezerve
NBS rezerve

Nacionālo bruņotos spēkus veido regulārie spēki, Zemessardze un bruņoto spēku rezerve.

Bruņoto spēku rezervi veido rezerves karavīri un rezervisti.

Rezerves karavīrs ir Latvijas pilsonis, kas pēc atvaļināšanas no profesionālā dienesta (iepriekš saukta arī par aktīvo dienestu un ierindas dienestu) vai līguma par dienestu Zemessardzē  izbeigšanas pilda dienestu bruņoto spēku rezervē.

Rezervists ir Latvijas pilsonis, kas ieskaitīts bruņoto spēku rezervē un tikai mobilizācijas gadījumā var tikt iesaukts aktīvajā dienestā. Rezervistam nav iepriekšējās militārās pieredzes, vai nu viņš ir dienējis tikai obligātajā militārajā dienestā.

Rezervē ieskaita:

1) karavīrus, kas atvaļināti no profesionālā dienesta un nav noņemti no militārā dienesta uzskaites, kā arī zemessargus pēc līguma par dienestu Zemessardzē izbeigšanas, ja viņi nav sasnieguši maksimālo vecumu dienestam bruņoto spēku rezervē;
2) Latvijas pilsoņus — vīriešus, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu un ir derīgi militārajam dienestam, kā arī obligātajā militārajā dienestā dienējušos;
3) Latvijas pilsones — sievietes, kas sasniegušas 18 gadu vecumu, ir derīgas militārajam dienestam un izsaka šādu vēlmi vai ir apguvušas speciālu militārās apmācības kursu, vai beigušas apmācību Zemessardzē.

Rezerves karavīru un rezervistu no militārā dienesta uzskaites noņem:

1) ja viņš ir sasniedzis bruņoto spēku rezervei noteikto maksimālo vecumu;
2) ja viņš veselības stāvokļa dēļ atzīts par nederīgu militārajam dienestam;
3) pieņemot profesionālajā dienestā vai iestājoties Zemessardzē;
4) ja viņš zaudē Latvijas pilsonību;
5) nāves gadījumā.

Rezerves karavīri un rezervisti informē rezerves uzskaites struktūrvienību par plānoto izbraukšanu no valsts uz laiku, ilgāku par sešiem mēnešiem, - mēnesi pirms došanās uz ārvalstīm (ja objektīvu apstākļu dēļ tas ir iespējams). Minēto informāciju rezerves karavīrs vai rezervists iesniedz personīgi, ierodoties rezerves uzskaites struktūrvienībā, vai nosūta vēstuli pa pastu vai faksu. Informāciju var nosūtīt, izmantojot elektronisko pastu.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 200.pants nosaka atbildību par rezerves uzskaites noteikumu nepildīšanu. Par ziņu nesniegšanu Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites struktūrvienībām vai uzskaites kārtības neievērošanu, ja to izdarījusi šai uzskaitei pakļauta persona, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit euro.

Rezerves karavīru var iesaukt uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām Nacionālo bruņoto spēku vienībās. Rezervistus iesauc aktīvajā militārajā dienestā tikai mobilizācijas gadījumā.

Rezerves karavīru uz kārtējām vai pārbaudes mācībām neiesauc:

1) veselības stāvokļa dēļ;
2) ja rezerves karavīrs ir apgādājamu ģimenes locekļu vienīgais apgādnieks vai viņa apgādībā ir ne mazāk kā divi pirmsskolas vecuma bērni;
3) ja rezerves karavīrs ir aizdomās turētais vai apsūdzētais kriminālprocesā par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, ir sodīts par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, ir izdarījis tīšu noziedzīgu nodarījumu, bet no soda atbrīvots vai pret karavīru uzsāktais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigts uz nereabilitējoša pamata;
4) ja rezerves karavīrs dienē Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 200.1pants nosaka atbildību par rezerves karavīra pienākumu nepildīšanu. Par rezerves karavīra neierašanos uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites struktūrvienības izsniegtajā pavēstē noteiktajā vietā un laikā - uzliek naudas sodu līdz divsimt desmit euro. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, - uzliek naudas sodu līdz trīssimt piecdesmit euro.

 

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473