Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Resursi un rīki
Oficiālā vēstule
Jautā rekrutētājiem!
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Personālsastāvs / Veselības aprūpe
Veselības aprūpe

Karavīriem un zemessargiem ir tiesības saņemt apmaksātu veselības aprūpi.

Apmaksātās veselības aprūpes saņemšanas nosacījumus, apmaksājamo pakalpojumu veidus un apmaksas kārtību, kā arī veselības aprūpes pakalpojumus un neapmaksājamos izdevumus nosaka Ministru kabinets.
Izdevumus par veselības aprūpes pakalpojumiem sedz Aizsardzības ministrija no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, kas Aizsardzības ministrijai piešķirti saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam.

Izdevumus par veselības aprūpes pakalpojumiem sedz, ja tos ir saskaņojis un apstiprinājis Nacionālo bruņoto spēku vienības vai Zemessardzes vienības ārsts.

Ja karavīrs ārstniecības iestādei par viņam sniegtajiem ārstniecības pakalpojumiem ir samaksājis no personiskajiem līdzekļiem, Nacionālie bruņotie spēki viņam kompensē šos izdevumus.

Lai saņemtu kompensāciju par samaksātajiem ārstniecības pakalpojumiem, karavīrs iesniedz komandierim iesniegumu par izdevumu atlīdzināšanu, kā arī ārstniecības pakalpojumu saņemšanu un to samaksu apliecinošus ārstniecības iestādes (ārsta) izsniegtus dokumentus (piemēram, rēķinus, kvītis, kases čekus, ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu pakalpojumu saņemšanai), kuros norādīts pakalpojumu saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, datums, iestādes nosaukums un sniegtie ārstniecības pakalpojumi.

Veselības aprūpes pakalpojumi, kuru izdevumus sedz

Aizsardzības ministrija sedz izdevumus par šādiem karavīriem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem:
1. ambulatori un stacionāri sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus, kurus ārstniecības iestādei neapmaksā Veselības norēķinu centrs;

2. visu veidu pacienta iemaksas par ārstniecības pakalpojumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes finansēšanu;

3. farmaceitiskos pakalpojumus (medikamentu, medicīnisko ierīču un slimnieka kopšanai nepieciešamo preču iegādi);

4. medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus karavīram triju mēnešu laikā pēc atgriešanās no starptautiskās operācijas, kā arī tad, ja tie ir saistīti ar dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus, gūtajām traumām, ievainojumiem un akūtām slimībām vai to sekām;

5. medicīniskās pārbaudes (ekspertīzes) laikā stacionārā ārstniecības iestādē sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus;

6. visu veidu laboratoriskos un diagnostiskos izmeklējumus saskaņā ar medicīniskām indikācijām un ar ārstējošā ārsta nosūtījumu;

7. fizikālās terapijas procedūras un medicīniskās manipulācijas;

8. zobu labošanu un ekstrakciju.
 

Veselības aprūpes pakalpojumi, kuru izdevumus nesedz

Aizsardzības ministrija nesedz izdevumus par šādiem karavīriem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem:

1. zobu protezēšanu, ja tā nav saistīta ar traumu, kas gūta dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus;

2. zobu higiēnu un ortodontijas pakalpojumus;

3. kosmetoloģiskos pakalpojumus un plastiskās operācijas, ja to nepieciešamība nav saistīta ar dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus, gūtajām traumām, ievainojumiem un slimībām vai to sekām;

4. ekstremitāšu protezēšanu, ja tā nav saistīta ar traumu, kas gūta dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus;

5. ādas un seksuāli transmisīvo slimību diagnosticēšanu un ārstēšanu;

6. neauglības ārstēšanu, ģimenes plānošanu, kontracepciju, mākslīgo apaugļošanu un ar to saistīto medikamentu iegādi;

7. ģenētiskos izmeklējumus;

8. homeopātiskās konsultācijas un ārstēšanu;

9. ārstēšanu, izmantojot netradicionālās ārstēšanas metodes;

10. anonīmos ārstniecības pakalpojumus un profilaktiskos pasākumus;

11. ārstēšanu, ja tā ir bijusi nepieciešama sakarā ar karavīra prettiesiskas darbības, bezdarbības vai noziedzīga nodarījuma sekām;

12. ārstniecisko palīdzību ārvalstīs, ja tā saņemta pēc paša karavīra iniciatīvas;

13. diagnostiskos izmeklējumus bez Nacionālo bruņoto spēku vienības vai Zemessardzes vienības ārsta nosūtījuma;

14. grūtniecības pārtraukšanas operācijas, ja to nepieciešamība nav saistīta ar dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus, gūtajām traumām, ievainojumiem un slimībām vai to sekām;

15. maksas dzemdību palīdzību;

16. orgānu vai audu transplantāciju, ja tā nav saistīta ar dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus, gūtajām traumām, ievainojumiem un slimībām vai to sekām;

17. pakalpojumus, kuri saņemti šādu iemeslu dēļ:

17.1. alkoholisko, toksisko, narkotisko, psihotropo vai citu kaitīgo vielu vai to produktu lietošana;

17.2. pašnāvības mēģinājums, ko apstiprina tiesībaizsardzības iestāde;

17.3. ceļu satiksmes negadījums, kas noticis karavīra vainas dēļ laikā, kad karavīrs nav pildījis dienesta pienākumus;

18. paaugstinātu apkalpošanas līmeni un individuālu aprūpi, ja tas nav nepieciešams veselības stāvokļa dēļ.

Zemessargam minētos nosacījumus piemēro, ja veselības bojājumi gūti, pildot Zemessardzes uzdevumus vai piedaloties apmācībā.
 

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473