Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
NBS psihologi
Psihodiagnostikas daļa
Semināri, informatīvas lekcijas, treniņi, personāla izpēte
Informatīvie materiāli
Resursi un rīki
Oficiālā vēstule
Jautā rekrutētājiem!
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku kājnieku brigāde
Jūras spēku flotile
Gaisa spēku aviācijas bāze
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Personālsastāvs / Psiholoģiskais atbalsts / Psihodiagnostikas daļa
Psihodiagnostikas daļa

Psihodiagnostikas daļa

Psihodiagnostikas daļas psihologi veic psihodiagnostiku pēc NBS pieprasījuma - kandidātiem uz Profesionālo dienestu, NBS karavīriem (starptautiskās operācijas, uzdevumi, vienību pieprasījumi, atlasot karavīrus uz vakancēm, kā arī atsevišķos gadījumos, kad nepieciešams izvērtēt karavīra psiholoģisko stāvokli). Psiholoģiskā diagnostika ietver personības, intelekta, kognitīvo spēju izpēti ar psiholoģisko testu, interviju un citu metožu palīdzību.

 

Psihodiagnostikas daļas psihologi

Psiholoģe, civilā darbiniece Gita Lodziņa, Bc.psych.

Izglītība:
Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā (Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskola, 2013).
Maģistrantūras studijas psiholoģijā (Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskola, 2014).
Psihoterapeits. Līdera kvalifikācija psihodrāmā, sociometrijā un grupu psihoterapijā (Moreno Institūts Latvijā, 2014).
Krīzes intervence, 2014.
Terapeitiskās tehnikas un instrumenti darbā ar vardarbībā cietušajiem, 2015.
Psiholoģiskais atbalsts pēc traumas: grupu darbs. Pašpalīdzības metodes traumas ietekmes mazināšanai, 2014.
Marte-Meo praktiķis, 2015.

Profesionālās darbības sfēras:
psiholoģiskā diagnostika – intelekta, personības un kognitīvo spēju izpēte;
psiholoģisko treniņu, nodarbību izstrādāšana un vadīšana;
individuālā konsultēšana, pieaugušajiem un bērniem;
pāru konsultēšana;
grupu konsultācijas, treniņi, apmācības, terapija 

Mobilais telefons: 26125588
E-pasts: gita.lodzina (at) mil.lv

 

Kapteine Helēna Deksne-Briede Mg. psych.

Moto: „Cilvēka aicinājuma būtība slēpjas attīstībā un spējā mainīties”.

Izglītība:
Vecākā virsnieka speciālista kurss (Nacionālā aizsardzības akadēmija, 2016)
Jaunākā štāba virsnieku kurss (Nacionālā aizsardzības akadēmija, 2012.)
Profesionālais maģistra grāds organizāciju psiholoģijā un psihologa kvalifikācija (Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības akadēmija, 2012.)
Marte Meo praktiķe, 2010.
Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 2008.)
Vada komandiera kvalifikācija (Nacionālā aizsardzības akadēmija, 2003.)

Profesionālās darbības sfēras:
psihodiagnostika (intelekta, kognitīvo spēju un personības izpēte);
individuālā psiholoģiskā konsultēšana karavīriem un viņu ģimenēm;
psiholoģisko nodarbību un treniņu vadīšana (atbalsta grupas, saskarsmes treniņi u.c.)

Mobilais telefons: 26321382
E-pasts: helena.deksne-briede(at)mil.lv

 

Psiholoģe, civilā darbiniece Katrīne Dzene, Mg. psych.

Izglītība:
  Sociālo zinātņu maģistra grāds klīniskajā psiholoģijā (Latvijas Universitāte, 2010).
  Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā (Latvijas Universitāte, 2007).
  Marte Meo praktiķa līmeņa sertifikāts No. 1049 (www.martemeo.lv, attīstību atbalstoša programma ikdienas komunikācijā, 2010).

Profesionālās darbības sfēras:
  psiholoģiskā diagnostika – intelekta, personības un kognitīvo spēju izpēte;
  psiholoģisko treniņu un nodarbību izstrādāšana un vadīšana;
  psiholoģiskā konsultēšana pieaugušajiem un bērniem.

Mobilais telefons: 28605566
E-pasts: katrine.dzene(at)mil.lv

 

Psiholoģe, civilā darbiniece Inga Igaune, Mg. psych.

Izglītība:
Sanktpēterburgas „Psihoterapijas un apmācību ģildes” sertifikāts „Psiholoģiskā konsultēšana” (2012).
Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā (Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskola, 2009).
Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā (Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskola, 2003).

Profesionālās darbības sfēras:
psihodiagnostika - intelekta, personības un kognitīvo spēju izpēte;
psiholoģisko treniņu un nodarbību izstrādāšana un vadīšana;
individuālā psiholoģiskā konsultēšana pieaugušajiem un bērniem.

Mobilais telefons: 26339637
E-pasts: Inga.Igaune (at) mil.lv

Psiholoģe, civilā darbiniece Gunta Neija, Mg. psych.

Moto: Veselā miesā vesels gars!

Izglītība:
 Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā un psihologa kvalifikācija (Latvijas Universitāte, 2010).
 Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā (Latvijas Universitāte, 2007).

Profesionālās darbības sfēras:
psiholoģiskā diagnostika – intelekta, personības un kognitīvo spēju izpēte;
psiholoģisko treniņu un nodarbību izstrādāšana un vadīšana;
psiholoģiskā konsultēšana pieaugušajiem un bērniem.

E-pasts: gunta.neija(at)mil.lv

 

Psihodiagnostikas daļas adrese:

Rīgā, Krustabaznīcas ielā 9, Psihodiagnostikas daļa, 2. stāvs, 202.–206. kab. 

Kā atrast?

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473