Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Resursi un rīki
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Aktualitātes / Informācija presei / Uzņēmējiem izsūtīs mobilizācijas pieprasījumus un iesaistīs mācībās “Namejs”
Uzņēmējiem izsūtīs mobilizācijas pieprasījumus un iesaistīs mācībās “Namejs”

Aizsardzības ministrija organizē mobilizācijas vingrinājumu, kas notiks mācību “Namejs 2018” laikā no 20. augusta līdz 2. septembrim.

Mobilizācijas vingrinājuma laikā pirmo reizi uzņēmējiem tiks izsniegti atbilstoši normatīvajiem aktiem sagatavoti un apstiprināti mobilizācijas pieprasījumi ar konkrētiem uzdevumiem sniegt atbalstu Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem apdraudējuma situācijā, kuru izpildi plānots pārbaudīt mobilizācijas vingrinājuma laikā.

“Šis ir lielisks piemērs, kā uzņēmēji iesaistās valsts aizsardzībā, atbalstot Nacionālos bruņotos spēkus ar savām spējām un sniedzot neatsveramu ieguldījumu drošības garantēšanā,” uzsver aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis. “Turklāt esmu pārliecināts, ka šis vingrinājums sekmēs arī ilgtspējīgas sadarbības izveidi starp Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un uzņēmējiem. Pateicos uzņēmējiem par izrādīto atbalstu un atsaucību!”

Mobilizācijas vingrinājumā tiek iesaistīti tikai tie uzņēmēji, kas brīvprātīgi piekrituši piedalīties uzdevumu veikšanā, nodrošinot galvenokārt transportu un celtniecības tehniku.

Saskaņā ar 2005.gada 22.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 873 “Noteikumi par mobilizācijas pieprasījumiem” un 2005.gada 8.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.837 “Noteikumi par mobilizācijas gatavības pārbaudēm un mobilizācijas mācībām”, komersants saņems mobilizācijas pieprasījumus par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Nacionālo bruņoto spēku rīcībā.

Saskaņā ar šiem noteikumiem, uzņēmējiem tiks segti izdevumi, kas radušies mobilizācijas pieprasījuma rezultātā, kā arī tiks kompensēti nodarītie zaudējumi, ja tādi būs radušies, atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Mācībās iegūtās atziņas būs par pamatu mobilizācijas sistēmas pilnveidošanai.

Aizsardzības ministrija pateicas uzņēmējiem, kā arī Ekonomikas ministrijai un Satiksmes ministrijai par atbalstu Tautsaimniecības mobilizācijas sistēmas stiprināšanā un pilnveidošanā.

Informāciju sagatavoja:
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļa
Tālrunis: 67335224
E-pasts: prese@mod.gov.lv

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473