Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Resursi un rīki
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Aktualitātes / Informācija presei / Jaunsargi piedalīsies atlases nometnē studijām aizsardzības akadēmijā
Jaunsargi piedalīsies atlases nometnē studijām aizsardzības akadēmijā

No 19. līdz 24. martam Instruktoru skolā Cēsīs notiks bruņoto spēku rīkota nometne jaunsargiem, kurā Rekrutēšanas un atlases centra un regulāro spēku vienību pārstāvji atlasīs kandidātus studijām Nacionālās aizsardzības akadēmijā.

Šāda nometne, kurā piedalīsies vairāk nekā 40 jaunsargu, tiek rīkota jau ceturto reizi, un tās mērķis ir atlasīt motivētus, zinošus un mērķtiecīgus kandidātus. Par nometnes dalībniekiem kļūst jaunsargi, kuri mācās 12. klasē un kuri ir izrādījuši interesi kļūt par Latvijas armijas virsniekiem.

Skolas pavasara brīvlaikā jaunsargi kārtos dažādus atlases pārbaudījumus, lai noskaidrotu, vai viņiem ir atbilstoša fiziskā sagatavotība, psiholoģiskā noturība, labas angļu valodas zināšanas un līdera īpašības, kas nepieciešamas studijām aizsardzības akadēmijā, kura 2017./2018. studiju gadā plāno uzņemt 120 kadetus.
Kandidātu dokumentu pieņemšana studijām aizsardzības akadēmijā jau ir sākusies un notiks līdz pat 31. jūlijam. Ar studiju iespējām akadēmijā varēs iepazīties arī Atvērto durvju dienā, kas notiks 28.aprīlī, sākot ar plkst.11.

Nacionālā aizsardzības akadēmija ir vienīgā augstākās izglītības iestāde Latvijā, kas īsteno akreditēto studiju virzienu “Militārā aizsardzība”. Vidusskolu absolventiem tā piedāvā apgūt trīs akreditētas profesionālā bakalaura studiju programmas. „Sauszemes spēku militārās vadības” studiju programmu realizē sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātes Autotransporta institūtu, lai sagatavotu nākamos virsniekus dienestam Sauszemes spēkos, bet „Jūras spēku militārās vadības” studiju programmu ― sadarbībā ar Latvijas Jūras akadēmiju, lai sagatavotu nākamos virsniekus dienestam Jūras spēku flotilē. Savukārt “Gaisa spēku militārās vadības” studiju programmu realizē sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, lai sagatavotu nākamos virsniekus dienestam Gaisa spēku aviācijas bāzē.

Jaunsardze ir jauniešu interešu izglītības forma, kuras mērķis ir jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā, patriotisma, pilsoniskās apziņas, biedriskuma, drošsirdības, fizisko spēju un disciplīnas sekmēšanā. Vienlaikus Jaunsardzes uzdevums ir ieinteresēt jauniešus par militāro dienestu, tādējādi paplašinot motivēta profesionālā dienesta personālsastāva atlases iespējas. Par jaunsargu var kļūt ikviens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 10 līdz 21 gadam. Jaunatnes izglītošanu valsts aizsardzības jomā organizē un nodrošina Jaunsardzes un informācijas centrs.

Pašreiz Jaunsardzē iestājušies 8166 bērnu un jauniešu. Ik gadu apmācības 4. līmeni pabeidz vairāk nekā 300 jaunsargu, no kuriem vismaz puse kārto arī noslēguma testus. 2016. gadā apmācību pabeidza 285 jaunsargi un 140 no viņiem kārtoja testus, kas dod priekšrocības iestāties profesionālajā militārajā dienestā. Ar bruņotajiem spēkiem savu nākotni pērn saistīja 120 bijušo jaunsargu  – 88 no viņiem iestājās Zemessardzē, 13 sāka militāro karjeru regulāro spēku vienībās, bet vēl 19 – studijas aizsardzības akadēmijā. Daudzi jaunsargi izvēlās karjeru arī Iekšlietu ministrijas pakļautības iestādēs.

Informāciju sagatavojusi:
Vineta Žilinska,
Jaunsardzes un informācijas centra
Plānošanas un organizācijas departamenta
Plānošanas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste.
Tālrunis +371 67335389.
E-pasts: vineta.zilinska@jic.gov.lv

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473