Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Resursi un rīki
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Aktualitātes / Aktualitātes / Uzņemošās valsts atbalsta vadības elements – jauns izaicinājums NBS un civilajām institūcijām
Uzņemošās valsts atbalsta vadības elements – jauns izaicinājums NBS un civilajām institūcijām

Šogad Latvijā notiks vairākas Latvijas, Lietuvas un Igaunijas militārās mācības, kurās kopā ar Baltijas valstīm piedalīsies arī citas NATO un alianses sadarbības programmas „Partnerattiecības mieram” valstis. Īpaša uzmanība mācībās tiks veltīta aizsardzības nozares un civilo institūciju sadarbības pilnveidošanai, sniedzot uzņemošās valsts atbalstu (UVA) operāciju laikā. 

Jauns izaicinājums šogad sagaida ne tikai Nacionālos bruņotos spēkus (NBS), bet arī daudzas valsts un pašvaldību institūcijas, jo šogad savu darbību uzsācis jauns UVA vadības elements. Šī ir iespēja gūt vērtīgu, starptautiski novērtētu un atzītu pieredzi arī Latvijai, starptautiskās mācībās pilnveidojot zināšanas un prasmes šī elementa uzturēšanā. NBS un civilajām valsts institūcijām ir jābūt gataviem uzņemt sabiedroto valstu bruņotos spēkus Latvijas teritorijā. 

Mācībās piedalīsies ne tikai Aizsardzības ministrija un tās padotības iestādes, bet arī muita, Neatliekamās medicīnas un palīdzības dienests, Satiksmes ministrija, Valsts policija, Valsts robežsardze un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. 

Jau no 31.maija līdz 4.jūnijam Baltijas valstu galvaspilsētās - Rīgā, Tallinā un Viļņā - vienlaicīgi norisināsies Baltijas valstu militārās mācības „Baltic Host 2010”. 

Lai noskaidrotu, kas ir UVA vadības elements, tā funkcijas un kāds ir šī elementa izveidošanas mērķis, mil.lv uz sarunu aicināja pulkvedi Igoru Rajevu, NBS Apvienotā štāba priekšnieka vietnieku

Kas ir UVA vadības elements un ar kādu mērķi tas tika izveidots?
UVA sistēmas realizēšana ir viens no uzdevumiem, kas Latvijai bija jāizpilda, lai sekmīgi integrētos NATO. UVA vadības elements izveidots, lai koordinētu Alianses un sabiedroto valstu bruņoto spēku uzņemšanu Latvijā, kā arī došanos uz tām vietām, kur tie tiks izvietoti, lai sagatavotos uzdevuma izpildei. 

UVA ir civilais un militārais atbalsts, ko miera laikā, krīzes vai kara apstākļos, uzņemošā valsts sniedz sabiedroto spēkiem un organizācijām, kas atrodas valsts teritorijā, veic operāciju tajā vai šķērso to. 

Līdz šim NBS štābos šāds elements neeksistēja un šie uzdevumi tika uzdoti atsevišķiem cilvēkiem. Izvērtējot iegūto pieredzi militārajās mācībās „Baltic Host 2009”, kas pagājušajā gadā norisinājās Tartu, Igaunijā, un gatavojoties šī gada mācībām, mēs secinājām, ka šāds elements ir nepieciešams. Tāpēc tas tika izveidots un militārajās mācībās „Baltic Host 2010” mēs izmēģināsim tā darbību, un atkarībā no mācību rezultātiem veiksim uzlabojumus.  

Pirmā UVA vadības elementa pārbaude notika jau šā gada martā mācībās „Mazais Kristaps”. Nākamās mācības, kur šis elements darbosies, ir teorētiskās militārās štāba mācības “Baltic Host 2010”, kuras notiks no 31.maija līdz 4.jūnijam. 

Mācību mērķis ir Baltijas valstu aizsardzības nozarēm kopā ar citām valsts institūcijām izstrādāt rīcības plānus laicīgai un adekvātai sabiedroto militāro un atbalsta vienību uzņemšanai, izvietošanai un integrācijai vienlaicīgi visu Baltijas valstu teritorijā, kā arī pārbaudīt šos plānus štāba mācībās situācijas izspēles laikā. 

Mācībās piedalīsies Latvija, Lietuva, Igaunija, ASV spēku pavēlniecība Eiropā (EUCOM) un NATO Augstās gatavības Jūras spēki, pirmo reizi tajās piedalīsies arī Dānija, Polija, Norvēģija un Vācija. 

Mācību uzdevumu izpilde, sniedzot UVA sabiedroto spēkiem, tiks pārbaudīta, izmantojot iepriekš sagatavotu scenāriju, kas balstīts uz izdomātiem notikumiem. Scenārijs pamatojas uz pirms krīzes situāciju noteiktā reģionā, un kopējā darbība ir vērsta uz noregulējuma panākšanu un krīzes situācijas novēršanu. 

UVA vadības elements darbosies arī starptautiskās militārajās mācībās „BALTOPS”, kas sekos uzreiz pēc mācībām „Baltic Host 2010.” Šajās mācībās piedalīsies gan NATO, gan vairākas alianses sadarbības programmas "Partnerattiecības mieram" dalībvalstis. Mācībās būs iekļauts arī sauszemes vingrinājums, kas notiks Ventspils novadā. ASV bruņotie spēki pirmo reizi Latvijā Baltijas jūrā veiks tehnikas izkraušanu un personāla izsēdināšanu krastā. 

Pēc šim mācībām apkoposim rezultātus un veiksim nepieciešamos uzlabojumus, kurus pielietosim militārajās mācībās „Kristaps” rudenī. 

Savukārt, lai sagatavotu Baltijas valstu bruņoto spēku vienības dalībai starptautiskajā operācijā Afganistānā, rudenī Latvijā norisināsies militārās mācības "Saber Strike". Mācībās iesaistītie spēki trenēsies sadarboties daudznacionālā vidē, pārbaudīs vienību sadarbību un komandvadības sistēmu. Arī šajās mācībās UVA sistēma būs viens no mācību elementiem. 

Plānojam, ka līdz gada beigām UVA sistēma no neeksistējošas pārvērtīsies par spējīgu darboties un pildīt UVA uzdevumus. 

Kāda ir UVA vadības elementa nākotnes perspektīva? Kā Jūs redzat tā attīstību?
Nav tā, ka UVA vadības elements kļūs lielāks un tiks piesaistīti lielāki cilvēku resursi. Vadības elements paliks aptuveni tādā sastāvā un tāda lielumā, kā esam to izveidojuši. Katras mācības dod mums pieredzi. 

Mācības ir no vārda mācīties – mēs kaut ko iemācāmies, un pēc katrām mācībām mums ir informācija, vai esošā sistēma jāuzlabo. Katras militārās mācības sniedz mums iespēju pārliecināties, vai sistēma ir ļoti laba un vai tā strādā pareizi. Pēc katrām mācībām mums ir gūta vērtīga pieredze un iespējas nākotnē uzlabot gan šī elementa struktūru, gan standarta operāciju procedūras, gan koordinācijas jautājumus, jo katrās militārajās mācībās atklājas jaunas iespējas pilnveidoties. 

Vai Jūs piekrītat, ka UVA vadības elements ir tas, kā mums bruņotajos spēkos līdz šim pietrūka?
Mums pietrūka visaptverošas konceptuālas pieejas šī jautājuma risināšanai. Patlaban mēs to konceptuāli esam savietojuši, kur saskan gan NBS sadaļa, gan AM, kā vadošās organizācijas sadaļa, kā arī sadarbība ar pārējām valsts institūcijām, kuras ir iesaistītas UVA, piemēram, Valsts policija, Valsts robežsardze, Neatliekamās medicīnas un palīdzības dienests, muita, Satiksmes ministrija un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. 

Militārās mācības „Baltic Host 2010” būs pirmais „lielais mēģinājums”, jo iepriekšējās mācības notika vienā štābā, kur visi mācību dalībnieki atradās pie viena galda un diskutēja šos jautājumus. Šīs būs štāba mācības, kurās mācību dalībnieki atradīsies komandpunktā un no tā vadīs savu darbību un pieprasīs informāciju, apmainīsies ar to, kā tas notiktu apstākļos, ja mēs patiešām Latvijā uzņemtu sabiedroto spēkus. 

Ko iegūs Latvijas sabiedrība no tā, ka mums ir izveidots UVA vadības elements?
Nereti, runājot par ieguvumiem, mēs redzam tikai materiālu ieguvumu, bet šajā gadījumā tādu nebūs.

Pirmkārt, tā ir spēja izveidot sistēmu, kura ir spējīga darboties, lai nepieciešamības gadījumā mēs spētu veikt UVA sistēmas uzdevumus.

Otrkārt, kas ir netiešs ieguvums, mēs uzlabosim visu mūsu valsts organizāciju savstarpējo sadarbību, spēju koordinēt savu darbību un veikt operācijas un darbības kopā, kas līdz šim ir bijis vājais punkts arī citās valstīs. 

Treškārt, mācībās iesaistīts arī civilais personāls, un tam būs iespējams iepazīties ar to, ko dara karavīri, un attiecīgi gūt priekšstatu, ar ko Nacionālie bruņotie spēki nodarbojas un ka armija tomēr ir nepieciešama šai valstij. 

Arī turpmāk plānojam organizēt militārās mācības, kurās izmantosim UVA vadības elementu, kurā iesaistītas arī civilās institūcijas. Šāds vadības elements turpmāk tiks iekļauts visās mācībās.

Foto no Rekrutēšanas un jaunsardzes centra arhīva

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473