Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Resursi un rīki
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Aktualitātes / Aktualitātes / NBS komandieris: bruņoto spēku galvenais uzdevums miera laikā – mācīties
NBS komandieris: bruņoto spēku galvenais uzdevums miera laikā – mācīties

Atskatoties uz pērn Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS) paveikto, gada uzdevumu izpildes pārskata konferencē NBS komandieris ģenerālmajors Juris Maklakovs uzsvēra: „Lai bruņotie spēki spētu pilnvērtīgi pildīt tiem noteiktos uzdevumus, mūsu galvenais uzdevums miera laikā ir mācīties. Mācībām ir jānotiek gan individuāli, gan kolektīvi, lai vairāki spēku veidi un ieroču šķiras nepieciešamības gadījumā spētu darboties kā viens mehānisms. Tāpēc ir pašsaprotami, ka kolektīvā apmācība sekmīgi var tikt veikta tikai rīkojot militārās mācības,” atzina bruņoto spēku komandieris. 

Lūgts plašāk pastāstīt par militārajām mācībām, komandieris paskaidroja, ka bruņotajiem spēkiem dramatiski samazinātie finanšu līdzekļi pērn neļāva pilnībā īstenot militāro mācību plānu, kas paredzēja 74 militārās mācības Latvijā un ārvalstīs, jo gandrīz par pusi samazinātā finansējuma dēļ mācību skaitu nācās samazināt līdz 44 militārajām mācībām. 

„2010.gadā militāro mācību finansējums ir samazināts uz pusi, tāpēc bruņotie spēki šogad ir ieplānojuši vien 42 militārās mācības Latvijā un ārvalstīs,” radušos situāciju raksturoja NBS komandieris, uzsverot, ka Latvijā šogad ir plānotas arī vairākas Baltijas valstu kopīgas militārās mācības. „Arī līdz šim Latvijā ir notikušas starptautiskas militārās mācības, kuru galvenais mērķis bija pilnveidot iemaņas militāro operāciju veikšanā,” atzīst komandieris. Vienlaikus viņš uzskata, ka šīs mācības palīdz bruņotajiem spēkiem arī labāk sagatavoties dalībai starptautiskajās operācijās, piemēram, operācijai Afganistānā. 

„Starptautisku mācību organizēšana ir īpaši būtiska ierobežota finansējuma apstākļos, jo tā ir iespēja gan sabiedrībai, gan mūsu sabiedrotajiem apliecināt Latvijas bruņoto spēku kaujas spējas,” uzskata NBS komandieris. 

Skaidrojot savu nodomu par mācībām, komandieris uzsver: „Bruņotajiem spēkiem kopā ar civilajām institūcijām ir jābūt gataviem arī uzņemt sabiedroto valstu bruņotos spēkus Latvijas teritorijā, kas ir arī viens no valsts aizsardzības pamatuzdevumiem, tāpēc šī gada mācībās pirmo reizi reālā treniņā pārbaudīsim šīs spējas.” 

Jāpaskaidro, ka uzņemošās valsts atbalsts ir civilais un militārais atbalsts, ko miera laikā, krīzes vai kara laika apstākļos uzņemošā valsts, piemēram, Latvija, sniedz sabiedroto spēkiem un organizācijām, kuras atrodas valsts teritorijā, veic operācijas tajā vai šķērso to. 

Latvija jau ir izstrādājusi Uzņemošās valsts atbalsta sistēmas normatīvo bāzi, kas bija viens no sekmīgi izpildītiem uzdevumiem valsts integrācijai NATO un ir piemērojama gan miera apstākļos, tostarp starptautiskajās militārajās mācībās, gan valsts apdraudējuma gadījumā, ietverot Vašingtonas līguma 5.panta operāciju, kā arī katastrofu un to izraisīto seku novēršanas gadījumos. 

Balstoties uz jau paveikto, Latvija, iesaistot pieejamos militāros un civilos resursus, spēja sniegt ievērojamu atbalstu sabiedroto bruņotajiem spēkiem 2006.gadā Rīgā notikušajā NATO samitā 13 dažādu valstu pārstāvjiem loģistikas un medicīnas jomās, kā arī to ierašanās un uzturēšanās atbalstā. 

„Šādas starptautiskās militārās mācības, kuru plānošana jau ir sākta aptuveni pirms pusotra gada, būtiski sekmēs Uzņemošās valsts atbalsta sistēmas reālu izvēršanas iespēju, pielāgošanu mainīgajai videi un tās attīstību, jo neefektīva sadarbība starp uzņemošās valsts atbalsta plānošanas un īstenošanas procesā iesaistītajām militārajām un civilajām institūcijām, nepietiekama informācija par valstī pieejamiem resursiem, pārāk sarežģītas un laikietilpīgas procedūras var padarīt atbalsta sniegšanu neiespējamu,” mācību nepieciešamību vērtē bruņoto spēku komandieris. 

„Starptautisko militāro mācību „Baltic Host”, „BALTOPS” un „Saber Strike”, kurās līdzās Baltijas valstīm piedalīsies arī ASV arī citas NATO dalībvalstis, tostarp ASV, un Alianses partnervalstis, galvenais mērķis būs panākt iespējami ātrāku un efektīvāku sabiedroto bruņoto spēku ierašanos darbības rajonā. Savukārt Latvijai nodrošinājuma atbalsta mērķu īstenošanai svarīgi būs sasniegt gan darbības, gan izmaksu efektivitāti,” norāda bruņoto spēku komandieris, uzsverot, ka šīs mācības par vienu no savām šā gada prioritātēm ir noteicis arī aizsardzības ministrs Imants Lieģis. 

Jau pavisam drīz sāksies starptautiskās militārās mācības „Baltic Host”, kas būs pirmās no trim kopējām Uzņemošās valsts atbalsta sistēmas mācībām, un tajās piedalīsies Baltijas valstis un ASV. Šajās štāba mācībās Baltijas valstu aizsardzības nozares kopā ar citām valsts institūcijām izstrādās rīcības plānu laicīgai un adekvātai sabiedroto militāro un atbalsta vienību uzņemšanai, izvietošanai un integrācijai vienlaicīgi triju Baltijas valstu teritorijā. 

Jāatgādina, ka pirmo reizi šāda veida mācības Baltijas valstīs notika 2009.gadā Tartu, Igaunijā. Visas iesaistītās puses tās atzina par ļoti sekmīgām mācībām un vienojās, ka tām ir jākļūst par pastāvīgu mācību ciklu un turpmāk jānotiek katru gadu kādā no Baltijas valstīm. Latvija šogad ir vadošā valsts attiecībā uz šo mācību plānošanu. 

Savukārt jūnijā Baltijas jūrā, tostarp arī Latvijas teritoriālajos ūdeņos, notiks ikgadējās starptautiskās Jūras spēku mācības „BALTOPS”, kurās piedalīsies ne tikai Latvija un citas NATO dalībvalstīs, bet arī vairākas Alianses sadarbības programmas „Partnerattiecības mieram” dalībvalstis. 

Šogad pirmo reizi šajās mācībās būs iekļauts arī sauszemes apmācību elements, kas notiks Ventspils novadā, veicot tehnikas izkraušanu un personāla izsēdināšanu krastā. 

Šāda veida operācija arī Latvijai būs ļoti vērtīga pieredze un iespēja veikt vēl nebijušu kompleksu apvienoto spēku apmācību kā uzņemošās valsts atbalsta sniegšanā, tajā iesaistot arī Zemessardzi, tā arī apvienoto jūras un sauszemes komponentu operāciju plānošanā. 

Mācībās iekļaujot sauszemes apmācību elementu, to nodrošināšanai Latvijā tiek plānoti arī infrastruktūras uzlabojumi, piemēram, plānots atjaunot jau padomju laikā būvētu ceļu un tā nobrauktuvi Vārves pagastā blakus Zemessardzes šaušanas poligonam „Medņi”. 

Uzņemošās valsts atbalsta sistēmas ietvaros plānotās starptautiskās militārās mācības Latvijā noslēgsies rudenī, kad Ādažu poligonā notiks kopējās Baltijas valstu un ASV sauszemes spēku mācības „Sabre Strike”, lai sagatavotu Baltijas valstu bruņoto spēku vienības dalībai starptautiskajā operācijā Afganistānā. Vienlaikus mācībās iesaistītie spēki mācīsies sadarboties daudznacionālā vidē, kā arī pārbaudīs vienību sadarbību un komandvadības sistēmu. Savukārt Uzņemošās valsts atbalsta sistēmas elementam šī būs lieliska iespēja nostiprināt iepriekšējās mācībās gūtās iemaņas, uzņemot mācībās iesaistītās ārvalstu bruņoto spēku vienības.

Foto no Rekrutēšanas un jaunsardzes centra arhīva

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473