Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Par Nodrošinājuma pavēlniecību
Nodrošinājuma pavēlniecības centri
Kontaktinformacija
Resursi un rīki
Oficiālā vēstule
Jautā rekrutētājiem!
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku kājnieku brigāde
Jūras spēku flotile
Gaisa spēku aviācijas bāze
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Vienības / Nodrošinājuma pavēlniecība / Nodrošinājuma pavēlniecības centri / Medicīnas nodrošinājuma centrs
Medicīnas nodrošinājuma centrs

Pēc Latvijas Republikas 24.02.1998. Aizsardzības ministrijas pavēles Nr.53 “Par Kara slimnīcas reorganizāciju” (Hospitāļa ielā 55, Rīgā), uz Valsts Kara slimnīcas bāzes tiek izveidots Nacionālo bruņoto spēku Militārās medicīnas centrs (turpmāk tekstā MMC). Tiek noteikts, ka Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk tekstā NBS) Militārās medicīnas centrs ir Kara slimnīcas tiesību un saistību pārņēmējs.

Medicīnas nodrošinājuma centrs atrodas, Rīgā, Ezermalas ielā 8. Tel: 67072655; fax: 67361839

Medicīnas nodrošinājuma centrā ir nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Nodrošinājuma pavēlniecības Medicīnas nodrošinājuma centra komandieris majore Ērika DILĀNE.

Nodrošinājuma pavēlniecības MNC struktūra:

• Vadības grupa;
• Medicīniskās aprūpes un ekspertīzes daļa;
• Laboratoro un rentgendiagnostisko izmeklējumu nodaļa;

Nodrošinājuma pavēlniecības MNC uzdevumi:

NBS personālsastāva specializētā ambulatorā ārstēšana.

Bruņoto spēku karavīrus MNC pieņem sekojoši speciālisti:

• ķirurgs
• neirologs
• ārsts– internists/ ģimenes ārsts,
• dermatologs,
• otorinolaringologs, 
• oftalmologs,
• kardiologs,
• psihiatrs,
• stomatologs,
• ginekologs

Bruņoto spēku personālsastāva veselības stāvokļa diagnostiskā izmeklēšana:

• Rentgenoloģiskā izmeklēšana;
• Ultrasonoskopiskā izmeklēšana;
• Klīniski– laboratorā izmeklēšana;
• Elektrokardioloģiskā un ārējās elpošanas funkcionālā izmeklēšana.

Bruņoto spēku personālsastāva un zemessargu dispanserizācija ikgadējās medicīniskās pārbaudes, veicot ikgadēju medicīnisku izmeklēšanu.

Bruņoto spēku personālsastāva preventīvā medicīniska aprūpe (profilaktiskā vakcinācija) atbilstoši LR noteiktajiem medicīniskajiem standartiem.

Bruņoto spēku personālsastāva veselības stāvokļa pārbaudes pirms un pēc dalības starptautiskās operācijas.

Bruņoto spēku personālsastāva ambulatorās medicīniskās ekspertīzes veikšana sadarbībā ar NBS CMEK.

Bruņoto spēku personāla, jauniesaucamo karavīru un zemessargu medicīnisko pārbaužu rezultātu, antropoloģisko datu un atbrīvojumu no fiznormatīvu kārtošanas ievade APUS sistēmā.

Rekrutējamo personu veselības stāvokļa medicīnisko pārbaužu veikšana.

Sadarbība ar civilajām ārstniecības iestādēm.

Nodrošinājuma pavēlniecības MNC Nolikuma izstrāde.

Nodrošinājuma pavēlniecības komandiera uzdoto atsevišķu uzdevumu un projektu izpilde.

Dalība Nodrošinājuma pavēlniecības kaujas un mobilizācijas dokumentu izstrādē.

Nodrošinājuma pavēlniecības MNC iekšējo normatīvo dokumentu izstrāde un ieviešana.

Dalība uzņemošās valsts atbalsta nodrošināšanai.

 
Medicīnas nodrošinājuma centrā ir nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473