Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Par NBS Štāba bataljonu
NBS Štāba bataljona apakšvienības
Kontaktinformācija
Resursi un rīki
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Vienības / Štāba bataljons / NBS Štāba bataljona apakšvienības / Radiosakaru un radioreleju rotas
Radiosakaru un radioreleju rotas

1991.gadā Zemessardzes 1. Rīgas apriņķa pulkā kā sakarnieks uzsāka dienestu kapteinis Harijs Zorģis, kurš uzsāka Zemessardzes 1. Rīgas apriņķa pulka sakaru sistēmas organizēšanu, plānošanu un izveidošanu.

1992.gadā kapteinis Harijs Zorģis uzsāk dienestu Zemessardzes štābā kā sakarnieks un ņem aktīvu dalību Zemessardzes sakaru sistēmas plānošanā un ieviešanā .

1993.gadā Zemessardzes štābā, operatīvajā pārvaldē, tiek izveidota Sakaru nodaļa, kuras priekšnieks ir pulkvežleitnants Atis Ceplis, šīs nodaļas uzdevums ir Zemessardzes sakaru sistēmas plānošana un uzturēšana.

1996.gadā Zemessardzes štābā tiek izveidota Sakaru daļa, kuras priekšnieks ir pulkvežleitnants Ēriks Plečkens. Šinī gadā Latvija pirmo reizi piedalās starptautiskajās sakaru mācībās „Combined Endeavor”.

1997.gadā Zemessardzes Štāba bataljonā tiek izveidots Sakaru vads, kurā kā instruktori tiek norīkoti Sakaru daļas karavīri, štāba virsseržnts Andris Lapsa, virsseržants Andris Lore, virsseržants Egils Kārkliņš, virsseržants Edvīns Šturms. Sakaru vads pamatā sastāv no OMD karavīriem un Sakaru vada pamatuzdevums ir nodrošināt Zemessardzes stacionārā sakaru centra darbību un uzturēt kaujas gatavībā Mobilo sakaru centru. Par sakaru vada komandieri tiek norīkots virsleitnants Māris Nukse.

1999.gada pavasarī Zemessardzes Štāba bataljona sakarnieki nodrošina pirmos reālos radiosakarus balsī un datu pārraidi uz misijas rajonu Albānijā, kur atrodas Nacionālo bruņoto spēku mediķu grupa.

1999.gada jūlijā NBS Štāba bataljonā tiek izveidota Sakaru rota – komandieris kapteinis Valdis Lāčaunieks. Rota sastāv no 15 profesionālā militārā dienesta karavīriem un 15 Zemessardzes Štāba bataljona obligātā militārā dienesta karavīriem. Rotas pamatuzdevums uzturēt Zemessardzes štāba sakaru tīklus ikdienā un Zemessardzes Mobilo sakaru centru. Dislokācijas vieta objekts „Rīti”, kurš tika pārņemts no bijušās PSRS armijas un nodots Zemessardzei ar uzdevumu izveidot NBS radiosakaru centru.

Paralēli ikdienas darbiem rotas personālsastāvs uzsāk šī objekta modernizāciju un aprīkošanu NBS radiosakaru centra izveidei.

2002.gadā restrukturizācijas rezultātā Zemessardzes Štāba bataljona Sakaru rota tika iekļauta NBS Štāba bataljona sastāvā.

Vēlāk apvienojot Sakaru rotu un NBS Sakaru centru tika izveidotas divas rotas -  Radiosakaru rota un Radioreleju rota.

Rotu galvenais uzdevums ir:

- nodrošināt NBS ĪV radiosakaru tīklu nepārtrauktu darbību;
- nodrošināt NBS UĪV radiosakaru tīklu nepārtrauktu darbību;
- nepieciešamības gadījumā iekļauties citos Ī V , UĪV radiosakaru tīklos – krīzes situācijas, sakaru atbalsts citām struktūrvienībām, starptautiskie vingrinājumi.

Abās vienībās darbus veic kvalificēti speciālisti elektronikas, telekomunikāciju un informācijas tehnoloģiju jomā. Personāls piedalās starptautiskajās miera uzturēšanas misijās sakaru specialitātēs.

Vienību speciālisti katru gadu piedalās starptautiskajā vingrinājumā „Combined Endeavor”, kurš notiek Vācijā un kur vairāk kā 40 valstis testē sakaru aparatūru un iespējas, šo vingrinājumu laikā mūsu personālsastāvs vienmēr saņem atzinīgu novērtējumu. Pēdējo 5 gadu laikā šajās mācībās sekmīgi piedalāmies kā „Netcontrol Station NCS” – Tīkla galvenā stacija.

Foto no NBS Štāba bataljona arhīva

 

 

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473