Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Par Militāro policiju
Kontaktinformācija
Resursi un rīki
Oficiālā vēstule
Jautā rekrutētājiem!
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku kājnieku brigāde
Jūras spēku flotile
Gaisa spēku aviācijas bāze
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Vienības / Militārā policija / Par Militāro policiju / Vēsture
Vēsture

Komandieri

 

 

Saskaņā ar aizsardzības ministra pavēli 1997. gada 1.jūlijā tika atvērta pirmā NBS Militārās policijas štata vienība – MP priekšnieks (tagad – MP komandieris).

1997. gada 30.jūlijā, ar aizsardzības ministra pavēli papildinot Militārās policijas pagaidu štatu ar 22 štata vienībām, tika izveidota pirmā Militārās policijas apakšvienība – MP Izziņas daļa (vēlāk – MP Izziņas dienests). Tās galvenais uzdevums ir noziedzīgu nodarījumu izmeklēšana militārajā dienestā. Lai nodrošinātu juridiski pareizu terminu lietošanu saskaņā ar Kriminālprocesa likumu, 2006. gadā MP Izziņas dienestu pārdēvēja par MP Izmeklēšanas dienestu.

Lai pilnvērtīgi veiktu MP noteiktos uzdevumus, gadu vēlāk radās nepieciešamība pēc papildu resursiem. 1998. gada maijā uz esošā LR Drošības dienesta (tagad – Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienests) bāzes tika izveidots MP Apsardzes dienests, kas uzsāka NBS komandiera noteikto stacionāro objektu apsardzi. Šajā laikā izveidoja arī Militārās policijas štāba nodaļas. 1999. gadā Militārajā policijā notika reorganizācija, un MP Apsardzes dienests tika pārveidots par MP rotu. Militārā policija 1998. gadā Latvijas Republikas teritorijā veica pirmo militārās kravas pavadīšanu (eskortu).

1999. gada augustā tika apstiprināts un iesvētīts vienības karogs ar Militārās policijas emblēmu (krustotas, stilizētas pistoles un ozollapu vainags), devīzi „Likums. Modrība. Taisnīgums” un vienības dibināšanas gadu.

Militārā policija 2000. gada februārī uzsāka dalību starptautiskajās operācijās, un kopš tā laika MP karavīri ir piedalījušies miera uzturēšanas misijās Kosovā, Bosnijā un Hercegovinā, Irākā un Afganistānā.

2004. gada martā tika izveidota MP Kurjeru nodaļa, bet tā paša gada jūlijā uzsākts darbs pie atsevišķa ātrās reaģēšanas MP vada izveides NATO/ES vadītajām starptautiskajām operācijām. Vads pilnībā tika nokomplektēts līdz 2006. gada beigām, un no 2007. gada 11. janvāra līdz 30.jūnijam tas pirmo reizi atradās NATO Ātrās reaģēšanas spēku rotācijas sastāvā ar paaugstinātu gatavību dalībai iespējamās NATO operācijās. Militārās policijas desmit pastāvēšanas gados vienību ir vadījuši trīs komandieri.


Andris Kalniņš

Pirmais MP komandieris bija pulkvežleitnants (tagad – pulkvedis) Raimonds Rublovskis, kas šo amatu pildīja līdz 1997. gada 16. oktobrim. No 1997. gada 24. novembra līdz 2001. gada 19.jūnijam Militārās policijas komandieris bija majors Ervīns Zorgenfreijs. No 2001. gada 20.jūnija līdz 2003. gada 26. martam Militārās policijas komandiera amata pienākumus pārmaiņus pildīja vairāki MP virsnieki. No 2003.gada 27.marta līdz 2010.gada 11.janvārim Militārās policijas komandieris bija  pulkvedis Andris  Kalniņš. Pateiz Militārās policijas komandieris ir pulkvedis Tālis Majors, kas šo amatu pilda kopš 2010.gada 11.janvāra. Kopš dibināšanas dienas Militārās policijas galvenā dislokācijas vieta atrodas Rīgā, bet MP Izmeklēšanas dienesta nodaļas atrodas arī Liepājā un Alūksnē.

Militārās Policijas hronoloģiskā pirmsākumi un attīstība (Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienesta un Militārās policijas vēsture)

 

 

1990.gada 26.novembris  - tiek izveidots 1. policijas bataljons, pirmais atjaunotās Latvijas Republikas bruņotais formējums.  
1991.gada 26.augusts  - 1. policijas bataljons kļūst par LR Augstākās Padomes apsardzes dienestu. 
1992.gada 28.janvāris   - apsardzes dienests tiek reorganizēts par LR Drošības dienestu. 
1994.gada 22.novembris   - LR Drošības dienests kļūst par LR Valsts prezidenta un Saeimas Drošības dienestu. 
1997.gada 1.jūlijs   - uz LR Valsts prezidenta un Saeimas Drošības dienesta bāzes tiek dibināta Militārā Policija.
1997.gada 30.jūlijs   - izveidota Militārās policijas Izziņas daļa (tagad Izmeklēšanas dienests).  
1999. gada 5. augusts - tika iesvētīts Militārās policijas karogs.
2000.gada februāris   - dalības uzsākšana starptautiskajās operācijās (SO).  
2004.gads I. ceturksnis   - Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienesta sastāvā izveidots ISIN (tagad Militārās meklēšanas) vads. 
2004.gada marts   - izveidota Militārās policijas Kurjeru nodaļas.  
2004.gada jūlijs - 2006.gada decembris   - izveidots atsevišķs Militārās policijas vads dalībai starptautiskajās operācijās un NATO/ES ātrās reaģēšanas spēku sastāvos.  
2009.gada 1.janvāris    - Militārā policija tiek apvienota ar Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienestu.
2010.gada 1.jūlijs  - Saeimas apsardze tiek nodota IeM pārziņā. 

Foto no Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienesta arhīva

Foto no Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienesta arhīva

Foto no Militārās policijas arhīva

Foto no "Tēvijas sargs" arhīva

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473