Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Par Mācību vadības pavēlniecību
Militārās mācību iestādes
Sporta klubs
Publikācijas
Fotogalerija
Resursi un rīki
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Vienības / Mācību vadības pavēlniecība / Militārās mācību iestādes / Instruktoru skola / Apmācība / Apmācību kursi / Jaunākā instruktora kurss
Jaunākā instruktora kurss

Kursa mērķis:

Sniegt apmācāmajiem nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai viņi spētu vadīt mazu vienību (līdz 8 cilvēkiem) ikdienā un mācībās jebkurā Nacionālo bruņoto spēku veidu apakšvienībā.

Uzņemšanas nosacījumi:

Vismaz vidējā izglītība, sekmīgi apgūta “Kājnieku vada kareivja pamata apmācības” kursa programma vai tai pielīdzināta apmācība, kas apgūta Latvijā vai ārvalstīs, sekmīgi nokārtoti iestājpārbaudījumi un fiziskās sagatavotības normatīvi, veselības kategorija atbilstoši pēdējās ikgadējās dispanserizācijas rezultātiem – vismaz B5.

Kursa saturs:

 • Likumi un reglamenti
 • LR NBS struktūra
 • Latvijas militārā vēsture
 • Fiziskās sagatavošanas teorija
 • Lietvedības teorija
 • Sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem
 • Veselības mācība
 • Sakaru līdzekļi
 • Militārā topogrāfija
 • Aizsardzība no masveida iznīcināšanas ieročiem (AMII)
 • Stresa un krīzes menedžments
 • Medicīna
 • Militārā vadība
 • Kaujas procedūra
 • Nodarbību klases sagatavošanas un vadīšanas metodika
 • Ieroču nodarbību sagatavošanas un vadības metodika
 • Šaušanas nodarbību sagatavošanas un vadības metodika

Kursa ilgums:

7-9 nedēļas, atkarībā no kursa, kursantu skaita, brīvdienu izmantošanas, šautuves noslogojuma, kuratoru-pasniedzēju skaita.

Kursa dalībnieku skaits

Minimālais 24 kursanti, maksimālais 64 kursanti.

Kursa norise un vadība:

Kursu sagatavo un realizē NBS Instruktoru skola Cēsīs, izmantojot mācību telpas skolā un lauku teritorijas Cēsu rajonā un Ādažu poligons. Kurss organizēts pēc apmācību cikla principa, katrs bloks 1-2 nedēļas. Katrs apmācību cikls organizēts secīgi teorijas, vingrinājumu un kontroles sadaļās. Mācību kontroli veic NBS Instruktoru skolas komandieris un Mācību vadības štābs.

Kvalifikācijas piešķiršana:      

Kursu beidzot tiek piešķirta jaunākā instruktora kvalifikācija. Kursantiem jākārto beigu pārbaudījumi, atbilstoši mācību programmas profesionālajām kvalifikācijas prasībām, par ko tiek sniegts vērtējums 10 ballu un ieskaišu sistēmā, kā arī ieteikumi prasmju pilnveidošanai. Kursantiem, kuri sekmīgi nokārtojuši pārbaudījumus, tiek izsniegta apliecība, kas ir par pamatu dienesta pakāpes “Kaprālis” piešķiršanai un tiek izsniegts šaušanas instruktora sertifikāts darbam ar A, B, C un D kategorijas ieročiem no stacionārām pozīcijām.

 

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473