Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Resursi un rīki
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Rekrutēšana / Kļūsti karavīrs!
Kļūsti karavīrs!

Nacionālie bruņotie spēki ir triju militāro formējumu – regulāro spēku, Zemessardzes un rezerves – kopums, kuru veido militāri organizēta, apmācīta un apbruņota tautas daļa – karavīri. Ar vadmotīvu “Gods kalpot Latvijai!”, pildot profesionālo militāro dienestu, karavīri  sargā ģimeni, tautu un valsti no agresijas.

Profesionālais militārais dienests bruņotajos spēkos ir ne tikai brīvprātīgs cieņas un goda apliecinājums savai tēvzemei, militārais dienests var būt arī tavs darbs, veidojot militāro karjeru pat 20 - 25 gadu garumā!

Ko piedāvā bruņotie spēki?

Militārā karjera – tā ir stabilitāte, bezmaksas apmācība specialitātē, svešvalodās un citās dienestam nepieciešamās jomās, darbs komandā mācībās Latvijā un ārvalstīs, kā arī starptautisko operāciju rajonos, karjeras izaugsme, konkurētspējīgs atalgojums, sākot no 850 eiro pēc nodokļu nomaksas, un plašas sociālās garantijas, tostarp valsts garantēta izdienas pensija, kas var sasniegt līdz pat 80% apmēru no saņemtā atalgojuma.

Karavīrs ir valsts aizstāvis, un tiesības uz darbu viņš realizē, pildot militāro dienestu. Uz viņu neattiecas darba tiesiskās attiecības reglamentējošo normatīvo aktu normas, izņemot normas, kuras nosaka atšķirīgas attieksmes aizliegumu un tiesības, kas pienākas grūtniecēm un sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti, un sievietēm pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, ciktāl tas nav pretrunā ar Militārā dienesta likumā noteikto.

Karavīra dienesta dienas ilgums ir atkarīgs no dienesta nepieciešamības. Detalizētu dienesta pienākumu izpildes un atpūtas laika sadali un tās nosacījumus paredz Militārā dienesta iekārtas reglaments un uz tā pamata izdotās pavēles. Ja karavīrs nav iesaistīts diennakts norīkojumā, mācībās vai nepilda citus uzdevumus, dienesta dienas ilgums ir astoņas stundas.

Karavīrs aktīvā dienesta laikā saņem Ministru kabineta noteikto dienesta atalgojumu. Dienesta atalgojumā ietilpst alga atkarībā no dienesta pakāpes, izdienas stāža un Militārā dienesta likumā noteiktās militārās izglītības atbilstības, kā arī noteikumos paredzētās piemaksas.

Karavīrs militārā dienesta laikā atrodas daļējā valsts apgādībā. Katrs karavīrs dienesta laikā saņem karavīra uzturdevu vai tās kompensāciju, karavīra formas tērpu vai mantiskās apgādes kompensāciju un nepieciešamo dienesta inventāru.

Karavīram ir tiesības dienesta laikā ārstniecības iestādēs saņemt apmaksātu veselības aprūpi. Karavīrs ir pakļauts valsts obligātajai apdrošināšanai noteiktajā kārtībā

Kāpēc izvēlēties militāro karjeru?

Nacionālie bruņotie spēki:
- ir pievilcīgi darba ņēmējiem. Bruņotie spēki atzīti par 48. iekārojamāko un populārāko Latvijas darba devēju 2016. gadā;
- 2018. gada pavasarī tiem uzticējušies 69% Latvijas iedzīvotāju;
- tauta lepojas ar tiem. 2016. gadā, vērtējot apgalvojumu „Vai ar Latvijas karavīriem var lepoties?”, tam piekrita 73% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju.

Karavīrs ir valsts aizsardzībā. Viņa dzīvību, brīvību, godu un cieņu aizsargā likums.

Kā veidosies mana karjera?

Bruņotajos spēkos ir trīs profesijas: virsnieki, instruktori un kareivji, kuri savus tiešos amata pienākumus pilda vairāk nekā 30 funkcionālajās jomās un teju 170 specialitātēs.

Bruņotie spēki piedāvā plašu nodarbinātības jomu un specialitāšu klāstu, dodot iespēju militāro karjeru veidot gan tiem, kuri ieguvuši tikai pamata izglītību, gan arī tiem, kuriem ir iegūta vidējā un augstākā izglītība, gan arī tiem, kuri ir apguvuši kādu arodu profesionālās izglītības iestādēs.

Katrai no trim profesijām ir noteiktas savas prasības. Lai kļūtu par virsnieku, ir jāstudē Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā Rīgā, kurā uzņem vidējās un augstākās izglītības iestādes beigušos.

Instruktora profesiju var apgūt Instruktoru skolā Cēsīs, kurā pieņem tikai jau kādu laiku bruņotajos spēkos nodienējušos karavīrus ar iegūtu vidējo izglītību. Dienesta laikā komandieri vērtēs tavas līdera dotības, aicinot kļūt par instruktoru.

Savukārt kareivja profesiju, kas ir militārās karjeras pirmais posms, apgūst Kājnieku skolā Alūksnē. Lai kļūtu par kareivi, ir jābūt Latvijas Republikas pilsonim ar vismaz pamatizglītību vecumā no 18 līdz 40 gadiem. Pēc pamata militāro iemaņu apgūšanas Kājnieku skolā militārā karjera turpināsies, izvēlētājā vienībā apgūstot iemaņas specialitātē un veicot kolektīvo apmācību.

Bruņotie spēki piedāvā iespēju izvēlēties profesionālo dienestu kādā no apakšvienībām Sauszemes spēku Mehanizētajā kājnieku brigādē, Jūras spēkos un Gaisa spēkos, kā arī Štāba bataljonā un specializētajās bruņoto spēku apakšvienībās, kurās lieti noderēs tavas vēl civilajā dzīvē apgūtās aroda prasmes.

Pievienojies mums! Neskaidrību gadījumā zvani mums uz numuru 67137137 vai raksti uz e-pasta adresi rekrutesana@mil.lv.

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473