Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Resursi un rīki
Oficiālā vēstule
Jautā rekrutētājiem!
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku kājnieku brigāde
Jūras spēku flotile
Gaisa spēku aviācijas bāze
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Rekrutēšana / Aktuālais piedāvājums
Aktuālais piedāvājums

Profesionālais dienests modernos un dinamiskos bruņotajos spēkos ir ne tikai cieņas un mīlestības apliecinājums savai dzimtajai zemei, bet var būt arī lielisks sākums jūsu patstāvīgajai dzīvei un militārajai karjerai. Pievienojies mums!

Nacionālie bruņotie spēki piedāvā iespēju izvēlēties profesionālo dienestu kādā no apakšvienībām Sauszemes spēku kājnieku brigādē, Jūras spēku flotilē un Gaisa spēku aviācijas bāzē, kā arī Štāba bataljonā un specializētajās bruņoto spēku apakšvienībās. Dienestam Speciālo uzdevumu vienībā vispirms jāveic iestājpārbaudījumi - fiziskie pārbaudījumi un kandidāta psiholoģiskā izvērtēšana – un atlase šajā vienībā.

Dienestam speciālistu amatos un specializētājās vienībās bruņotie spēki aicina kandidātus ar 1.līmeņa augstāko izglītību IT jomā, ar 1. vai 2.līmeņa augstāko izglītību telekomunikāciju jomā, ar vidējo tehnisko izglītību autotransporta jomā, autovadītājus (B, C kategorija), kā arī kandidātus ar pieredzi transporta remonta jomā.

Pamatprasības

Pretendentiem uz profesionālo dienestu izvirzītas šādas prasības:
- Latvijas Republikas pilsonība;
- vismaz pamatizglītība;
- vecums 18-40 gadi;
- valsts valodas prasme (ja kandidāts nav beidzis latviešu mācībvalodas skolu, profesionālā dienesta kandidātam ir jāuzrāda dokuments par valsts valodas prasmes vidējo līmeni (B1), bet kandidātam studijām aizsardzības akadēmijā – par augstāko līmeni (C1));
- krimināli nesodīts.

Ierobežojumi

Profesionālajā dienestā nevar pieņemt kandidātu, kas:
- neatbilst Nacionālo bruņoto spēku noteiktajām veselības stāvokļa, izglītības, profesionālas un fiziskās sagatavotības, valsts valodas zināšanu prasībām, morālajām un psiholoģiskajām īpašībām;
- ir sodīts par noziedzīgu nodarījumu;
- ir aizdomās turētais, apsūdzētais vai tiesājamais;
- disciplīnas pārkāpumu dēļ atvaļināts no militārā dienesta vai specializētā valsts civildienesta;
- ir vai ir bijis PSRS, Latvijas PSR vai kādas ārvalsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata vai ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs.  

Plāns personāla pieņemšanai profesionālajā dienestā  2017.gadam 

 Vietu sadalījums*

 Kurss

SZS

ŠB

JSF 

SUV

ZS

GS

NAA

kadeti

Speciālisti 
vai karavīri 
specializētajām
vienībām

Pieņemamo 
skaits kopā

Plānotais 
uzsākšanas  
datums

PD 2017/1

15

 

 

 

20

10

 

5

50

11.01.2017.

PD 2017/2

20

 

5

5

 

10

 

10

50

08.02.2017.

PD 2017/2 II

       

128 

     

128 

06.03.2017.

PD 2017/3

45

 

 

 

 

 

5

50

08.03.2017.

PD 2017/4

25

10

 

5

 

 

 

10

50

12.04.2017.

PD 2017/5

35

 

5

 

 

5

 

5

50

10.05.2017.

PD 2017/6

40

 

 

5

 

 

 

 5

50

07.06.2017.

PD 2017/7

35

10

 

 

 

 

 

5

50

26.07.2017.

PD 2017/8

30

 

5

 

 

5

50

16.08.2017.

PD 2017/9

10

   

 

   

40

 

 50 

08.09.2017.

PD 2017/10

10

         

40

 

 50 

08.09.2017.

PD 2017/11

10

         

40

 

 50 

08.09.2017.

 PD 2017/12 

30

 

 

 

5

 50 

18.10.2017.

 PD 2017/13 

40

   

     

5

50

08.11.2017.

PD/S 2017/1

             

5

5

2017.

PD/S 2017/2

             

5

 5

2017.

Atjaunot dienestā/iesaukt PD pēc NJIK 

             

40

40

Visu gadu

Kopā

345

20

20

30

148 

35

120

110

 828

 

* - Atbilstoši personālsastāva dinamikai bruņotajos spēkos tabulā norādītais kandidātu sadalījums pa vienībām var tikt mainīts.

Saīsinājumu skaidrojums: SZS – Sauszemes spēku kājnieku brigāde, ŠB - Štāba bataljons, JSF – Jūras spēku flotile, NAA – Nacionālā aizsardzības akadēmija, SUV – Speciālo uzdevumu vienība, GS - Gaisa spēku aviācijas bāze, ZS - Zemessardze

2013.gadā bruņotajos spēkos tika izveidota Kiberaizsardzības vienība, kas ir iekļauta Zemessardzes sastāvā. To veido aptuveni 100 privātajā sektorā nodarbinātie eksperti, kuri brīvajā laikā, dienot Zemessardzē, ir ieinteresēti veidot regulāru sadarbību IT drošības jautājumos, sniedzot savu atbalstu valsts drošības un aizsardzības uzdevumu izpildē. Ar vienību var sazināties rakstot uz e-pasta adresi: kibersargs@mil.lv. Dienests Zemessardzē (prasības uzņemšanai)

Esi virsnieks Latvijas armijā! Nāc studēt Nacionālajā aizsardzības akadēmijā!

2017./2018.studiju gadā studijām Nacionālās aizsardzības akadēmijā uzņems 120 kadetus.

Kandidātu dokumentu pieņemšana studijām aizsardzības akadēmijā jau ir sākusies, un tā notiks līdz pat 31.jūlijam.

Lai iestātos akadēmijā, pretendentam jābūt Latvijas Republikas pilsonim vecumā līdz 27 gadiem (ar akadēmisko izglītību vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību — līdz 30 gadiem)  ar katrai studiju un apmācību programmai noteikto iepriekš iegūto izglītības līmeni un ar veselības stāvokli, kas atbilst militārajam dienestam noteiktajām prasībām, kā arī pozitīvu vērtējumu fiziskās sagatavotības pārbaudē un ar nemazāk par iegūtiem 50 punktiem angļu valodas pārbaudes ALCPT testā. Pirms studijām akadēmijā pretendentam sekmīgi jāpabeidz un jāiegūst pozitīvs vērtējums kadetkandidāta kursā.

Ar akadēmijas piedāvātajām studiju un apmācības programmām un kandidātiem izvirzītajām prasībām var iepazīties NAA interneta vietnē www.naa.mil.lv, bet ar pieteikšanās kārtību un atlases procesu militārajam dienestam -- bruņoto spēku interneta vietnes www.mil.lv sadaļā „Rekrutēšana", neskaidrību gadījumā rakstot uz elektronisko pasta adresi rekrutesana@mil.lv vai zvanot pa tālruni 67137137.

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473