Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Fiziskās sagatavotības pārbaudes
2016.gada Sporta pasākumu kalendārais plāns
Pasaules karavīru sporta spēles
Resursi un rīki
Oficiālā vēstule
Jautā rekrutētājiem!
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku kājnieku brigāde
Jūras spēku flotile
Gaisa spēku aviācijas bāze
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Personālsastāvs / Fiziskā sagatavotība, sports / Fiziskās sagatavotības pārbaudes
Fiziskās sagatavotības pārbaudes

Karavīru fiziskās sagatavotības pārbaudes organizē Sporta klubs saskaņā ar NBS komandiera apstiprinātu  ikgadējo pārbaužu grafiku, izveidojot  pārbaudes tiesnešu komisiju, kura nosaka un novērtē katra karavīra sagatavotības  līmeni.

Individuālo sagatavotību vērtē atbilstoši karavīru fiziskās sagatavošanas noteikumu prasībām un dod vērtējumus – “izcili”, “teicami”, „ļoti labi”, “labi”, “apmierinoši” un “vāji”.

Pārbaudes testu izpildi vērtē atbilstoši pārbaudes testu tabulām. Maksimālais iespējamais punktu skaits katrā pārbaudes testā ir 100 punkti.

Lai karavīrs  pārbaudē saņemtu vērtējumu „apmierinoši”, viņam katrā atsevišķā testā jāiegūst ne mazāk kā 10 punktus, „labi” - ne mazāk kā 20 punktus, „ļoti labi” - ne mazāk kā 30 punktus, „teicami” - ne mazāk kā 40 punktus, „izcili” - ne mazāk kā 60 punktus.

Ja karavīrs pārbaudē saņēmis „vāju” vērtējumu, viņam pēc trīs mēnešiem pārbaude jākārto atkārtoti.

Pārbaudes normatīvu izpildi pārbauda noteiktā secībā: roku saliekšana - iztaisnošana balstā guļus, ķermeņa augšdaļas pacelšana un 3000 metru  skrējiens - kross vīriešiem, 1500 metru skrējiens - kross sievietēm.

Pirms katra pārbaudes testa izpildīšanas, karavīram atļauts izdarīt vienu vingrinājuma mēģinājumu. Ja nejaušības dēļ notikusi kļūme, pārbaudītājs var atļaut pārbaudes testu atkārtot.

Karavīriem pēc katra pārbaudes testa izpildīšanas jādod laiks atpūtai - ne mazāk par 10 minūtēm.

Pārbaudēs karavīri piedalās sporta tērpā un apavos vai kaujas formas tērpā.
Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473