Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Fiziskās sagatavotības pārbaudes
2017.gada Sporta pasākumu kalendārais plāns
Pasaules karavīru sporta spēles
Resursi un rīki
Oficiālā vēstule
Jautā rekrutētājiem!
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku kājnieku brigāde
Jūras spēku flotile
Gaisa spēku aviācijas bāze
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Personālsastāvs / Fiziskā sagatavotība, sports
Fiziskā sagatavotība, sports

Fiziskā sagatavošana ir viena no Nacionālo bruņoto spēku karavīru apmācību pamatuzdevumiem. Tās mērķis ir nodrošināt karavīru augstu kaujas gatavību valsts aizsardzībai un dalībai starptautiskajās operācijās.

Fiziskās sagatavošanas uzdevumi:
- fizisko īpašību – izturības, spēka, ātruma, veiklības – attīstīšana, darbaspēju paaugstināšana un piemērošana paaugstinātas bīstamības apstākļos, veselības nostiprināšana, organisma pretestības un pielāgošanās spēju paaugstināšana;

- profesionāli lietišķā sagatavošana (tuvcīņas paņēmienu apmācība, pārgājienu veikšana, speciālo šķēršļu pārvarēšana un militāri lietišķo vingrinājumu izpildīšana);

- morāli psiholoģiskā audzināšana (drosmes, gribasspēka, attapības un kolektīvās atbildības apziņas audzināšana, izpalīdzīguma un biedriskuma apziņas veidošana).

Par karavīru fizisko sagatavošanu ir atbildīgi vienību komandieri. Viņiem jānodrošina:
- personālsastāva fiziskās sagatavošanas procesa efektīva vadība un kontrole;

- fiziskās sagatavošanas nodarbību secīga plānošana, sistemātiska norise, fiziskās slodzes racionāls sadalījums;

- personālsastāva fiziskajā sagatavošanā iesaistīto virsnieku un instruktoru atbilstoša teorētiski praktiskā sagatavotība un apmācība;

- teorētiskajām un praktiskajām nodarbībām nepieciešamā materiāli tehniskā bāze un inventārs.

Karavīrs ir personīgi atbildīgs par savu fizisko sagatavotību, individuāli nodarbojas ar sportu, sistemātiski un regulāri veic fiziskus vingrinājumus, aktīvi piedalās organizētajos un individuālajos sporta pasākumos un nodarbībās, kā arī aktīvi piedalās obligātajās fiziskās sagatavošanas nodarbībās un sporta sacensībās.

Karavīru fiziskā sagatavošana notiek visu dienesta laiku.

   

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473