Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Uzturdeva
Formas tērps
Dzīvojamā platība
Satiksmes un sakaru līdzekļi
Resursi un rīki
Oficiālā vēstule
Jautā rekrutētājiem!
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku kājnieku brigāde
Jūras spēku flotile
Gaisa spēku aviācijas bāze
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Personālsastāvs / Apgāde / Formas tērps
Formas tērps

Profesionāls karavīrs būs kaujas spējīgs un varēs efektīvi izpildīt savu uzdevumu un nodrošināt Latvijas Republikas interešu aizsardzību, ja viņš tiks nodrošināts ar mūsdienu kara prasībām atbilstošu ekipējumu. Ekipējumam jākalpo vienam mērķim – karavīra kaujas un izdzīvošanas spēju nodrošināšanai.

To, kādos formas tērpos karavīriem jābūt, ejot patruļās, dežūrējot caurlaides punktos karaspēku daļās, štābos, mācību iestādēs, nosaka Garnizona priekšnieks vai vienības komandieris.

Saskaņā ar Militārā dienesta likumu karavīra formas tērpu, atšķirības zīmes un zīmotnes, kā arī to lietošanas kārtību apstiprina aizsardzības ministrs. Karavīrs valkā attiecīgā Spēku veida formas tērpu, atšķirības zīmes un zīmotnes, kā arī karavīrs no dienesta pienākumu pildīšanas brīvajā laikā var valkāt arī civilapģērbu, ja to atļauj vienības komandieris un, ja to prasa dienesta uzdevumi. Karavīram, atrodoties ārvalstīs, aizliegts valkāt karavīra formas tērpu, izņemot gadījumu, ja viņš ārvalstīs pilda tādus dienesta uzdevumus, kuros ir paredzēta karavīra formas tērpa valkāšana. Atvaļinātajam karavīram ir tiesības valkāt formas tērpu, ja karavīrs ir atvaļināts ar tiesībām valkāt karavīra ikdienas formas tērpu.

Foto no Jaunsardzes un iformācijas centra arhīva. 

 

 

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473