Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Pakāpju iedalījums
Pakāpju piešķiršana
Pakāpju atņemšana, atjaunošana
Pakāpju pielīdzināšana
Resursi un rīki
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Dienests / Dienesta pakāpes / Pakāpju iedalījums / Dienesta pakāpju saīsinājumi un tulkojumi
Dienesta pakāpju saīsinājumi un tulkojumi

VISPĀRĒJĀS

 

JŪRAS SPĒKI

NAVY

Kareivji – Privates / Seamen

Kareivis (kar.),
OR-2

Private,
OR-2

Matrozis (mtr.),
OR-2

Seaman,
OR-2

Dižkareivis (dkar.),
OR-3

Private First Class,
OR-3

Dižmatrozis (dmtr.),
OR-3

First Seaman,
OR-3

Jaunākie instruktori – NCO / Junior Petty Officers

Kaprālis (kpr.),
OR-4

Corporal,
OR-4

Kaprālis (kpr.),
OR-4

Corporal,
OR-4

Vecākie instruktori – NCO / Senior Petty Officers

Seržants (srž.),
OR-5

Sergeant,
OR-5

Seržants (srž.),
OR-5

Sergeant,
OR-5

Virsseržants (vsrž.),
OR-6

First Sergeant
OR-6

Bocmanis (bcm.),
OR-6

Boatswain,
OR-6

Augstākie instruktori – NCO / General Petty Officers

Štāba virsseržants (štvsrž.),
OR-7

Sergeant First Class,
 OR-7

Štāba bocmanis (štbcm.),
OR-7

Chief Petty Officer,
OR-7

Galvenais virsseržants,
(gvsrž.), OR-8

Master Sergeant,
OR-8

Galvenais bocmanis
(gbcm.), OR-8

Senior Chief Petty Officer OR-8

Augstākais virsseržants
(avsrž.), OR-9

Sergant Major,
OR-9

Augstākais bocmanis
(abcm.), OR-9

Master Chief Petty Officer
OR-9

Jaunākie virsnieki – Junior Officers

Leitnants (lt.),
OF-0

Second Lieutenant,
OR-0

Leitnants (lt.),
OF-0

Lieutenant Junior Grade,
OF-0

Virsleitnants (vlt.),
OF-1

First Lieutenant,
OF-1

Virsleitnants (vlt.),
OF-1

Lieutenant Senior Grade,
OF-1

Kapteinis (kpt.),
OF-2

Captain,
OF-2

Kapteiņleitnants (kptlt.),
OF-2

Lieutenant Commander,
OF-2

Vecākie virsnieki – Senior Officers

Majors (maj.),
OF-3

Major,
OF-3

Komandleitnants (klt.),
OF-3

Commander Junior Grade,
OF-3

Pulkvežleitnants (plt.),
OF-4

Lieutenant Colonel,
OF-4

Komandkapteinis (kkpt.),
OF-4

Commander Senior Grade,
OF-4

Pulkvedis (plkv.),
OF-5

Colonel,
OF-5

Jūras kapteinis (jkpt.),
OF-5

Navy Captain,
OF-5

Augstākie virsnieki – Flag Officers

Brigādes ģenerālis (brģen.),
OF-6

Brigadier General,
OF-6

Flotiles admirālis (fadm.),
OF-6

Rear Admiral,
OF-6

Ģenerālmajors, (ģmaj.),
OF-7

Major General,
OF-7

Kontradmirālis (kadm.),
OF-7

Counter Admiral,
OF-7

Ģenerālleitnants, (ģlt.),
OF-8

Lieutenant General,
OF-8

Viceadmirālis (vadm.),
OF-8

Vice Admiral,
OF-8

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473