Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Pakāpju iedalījums
Pakāpju piešķiršana
Pakāpju atņemšana, atjaunošana
Pakāpju pielīdzināšana
Resursi un rīki
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Dienests / Dienesta pakāpes / Pakāpju iedalījums / Lauka formas tērpa dienesta pakāpju uzšuves
Lauka formas tērpa dienesta pakāpju uzšuves

Kareivju sastāva pakāpes

Kareivjiem:
(Privates)

Vispārējās dienesta pakāpes:

 
Kareivis / Private

 
Dižkareivis / Private First Class

Jūras spēku dienesta pakāpes:

 


Matrozis / Seaman


Dižmatrozis / First Seaman

Instruktoru sastāva pakāpes

 

Jaunākajiem instruktoriem:
Vispārējās dienesta pakāpes:
(NCO)


Kaprālis / Corporal

Jūras spēku dienesta pakāpes:
(Junior Petty Officers)

 


Kaprālis

Vecākajiem instruktoriem:
Vispārējās dienesta pakāpes:
(NCO)


Seržants / Sergeant


Virsseržants / First Sergeant

Jūras spēku dienesta pakāpes:
(Senior Petty Officers)

 


Seržants / Sergeant


Bocmanis / Boatswain

Augstākajiem instruktoriem:
Vispārējās dienesta pakāpes:
(NCO)

 


Štāba virsseržants /
Sergeant First Class

 
Galvenais virsseržants /
Master Sergeant


Augstākais virsseržants /
Sergant Major

Jūras spēku dienesta pakāpes:
(General Petty Officers)

 
Štāba bocmanis /
Chief Petty Officer


Galvenais bocmanis /
Senior Chief Petty Officer


Augstākais bocmanis /
Master Chief Petty OfficerVirsnieku sastāva pakāpes

Jaunakajiem virsniekiem:
(Junior Officers)

Vispārējās dienesta pakāpes:

 


Leitnants /
Second Lieutenant

 
Virsleitnants /
First Lieutenant


Kapteinis /
Captain

Jūras spēku dienesta pakāpes:


Leitnants /
Lieutenant Junior Grade

 
Virsleitnants /
Lieutenant Senior Grade


Kapteiņleitnants /
Lieutenant Commander

Vecakajiem virsniekiem:
(Senior Officers)

Vispārējās dienesta pakāpes:

 


Majors /
Major

 
Pulkvežleitnants /
Lieutenant Colonel


Pulkvedis /
Colonel

Juras speku dienesta pakapes:

 


Komandleitnants /
Commander Junior Grade

 
Komandkapteinis /
Commander Senior Grade


Jūras kapteinis /
Navy Captain

Augstākajiem virsniekiem:
(Flag Officers)

Vispārējās dienesta pakāpes:

 


Brigādes ģenerālis /
Brigadier General

 
Ģenerālmajors /
Major General


Ģenerālleitnants /
Lieutenant General

Jūas spēku dienesta pakāpes:

 
Flotes admirālis/
Rear Admiral

 
Kontradmirālis /
Counter Admiral


Viceadmirālis /
Vice Admiral

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473